Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
ο
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4496- ΕΤΟΣΙ6ο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 2019
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗ0β0 mm:2441080888
Λύσεις εκτός πετρελαίου
Το θερμόμετρο όσο περνά ο
καιρός πέφτει όλο και περισσό-
τερο -κυρίως στη Βόρεια Ελ-
λάδα- και τα ελληνικά
νοικοκυριά αναζητούν λύσεις
προκειμένου o φετινός χειμώ-
νας να περάσει όσο mo ανώ-
δυνα, οικονομικά γίνεται.
φ Σελ.5
Τουρισμός
ολιτική
Συνάντηση δημοτι-
κής αρχής Επαγ
γελματιών για
τουριστική
ανάπτυξη
φ Σελ.4
Με τη διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ
Συναντή-
θηκε ο Δή-
μαρχος
Καρδίτσας
κ. Βασίλης
Τσιάκος
φ Σελ. 6
Αλλάζουν οι ποινικοί
κώδικες: Κακούρ
γημα οι μολότοφ και
οι δωροδοκίες
υπαλλήλων φ Σελ. 7
li Συναντήσεις με Πρόεδρο TOEB Σοφάδων και ΚΤΕΛ i
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
Για τον
Αντιπεριφε-
ρειάρηι
Καρδίτσας
Κων/νο
Νούσιο
φ Σελ. 9
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνώση στα Social media...
Διαφημιστή με ή χωρίς εμπειρία...
Πληροφορίες: 2441080888 - 6977200595 - Στείλτε βιογραφικό στο alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο