Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

9
οκταΒΡΏΥ 20"
ΕΠΙΧξΙΟήσειφκρθαριότητας
Η Υπουργός «δεν είναι
ενημερωμένη» για το
Τμήμα Φυσιοθεραπείας
Ιεράπετρας
Μουσική, Εικαστικά,
Σκάκι, Θέατρο και άλλες
δράσεις στην Ιεράπετρα
Χρειάζεται
επικαιροπ0ίηση τοι)
σχεδίου πόλεως Σητείας
Μία πρόταση για το
Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής
Για να

25
αθλητέςςιιρ
Iron Challenge»
Με προϋποθέσεις
η φιλοξενία προσφύγων
Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στην ΠΕΔ
Te της μετρ-
άξιη
άΑΑη
στη
το
δήλωση
r ΓΚΙμι"Ίας
Κοή ης,
2016 η
I ζη“λΙί
Κρή“ς
Φτη
ΠΙς ΚρήΤΤΚ
201 .
ΙΝ1οΜΟΠΟΊΕΙ
“0ΠΙΜΙΙ
“Ι0ΜΙ
ή 20
Ζιρβ@

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο