Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

v. ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 - έτος 200 - ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 4964 - 0,50 ευρώ
Εν τέλει μόνη συνταγή
η εφαρμογή του νόμου
Στο Συνεδριακό του Κιλκίς η ανταπόκριση- συμμετοχή δημοτών και φο-
ρέων στην πρόσκληση για διάλογο επί των αδέσποτων και δεσποζόμε-
νιον ζώων αποδει\θηκε μικρότερη τόσο του υπαρκτού προβλήματος
όσο και των κραυγών διαμαρτυρίας εγείρονται κατά περιόδους
σελίδα 5
Φιλόδημος και εγγειοβελτιωτικά στο "μενού"
Στην Αθήνα
Δήμαρχος και
στελέχη του
Δήμου Παι-
ονιάς σε συ-
ναντήσεις
εργασίας
σελίδα 3
Συνδυασμός"Συμμετέχω" O Δήμος στα χέρια
τοι) Πολίτη
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ πογ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απάντηση του Δημάρχου Δ. Κυριακιδη στην ανα-
κοίνωση τοι) Συνδυασμού "Συμμετέχω — Ο Δήμος
στα χέρια του Πολίτη”
Μόνη έγνοια σας η δημιουργία
εππτιόσεων και η επίδειξη...
Συνάντηση Γιώργου Γεωργαντά
με τους επικεφαλής των Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών Κιλκίς
Συνεχίζονται οι αγώ-
νες του Σκακιστικού
Ομι?ιου Κιλκίς
σελίδα 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΙΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΙΙΙΤΡΟΙΙΙΙ Ν.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΙ ΝΙΜΕ ΚίχΙς ΜΙΚ στητ
τιμή
ί 7-7-2(ΙΙφΊΠΙ Kl;.ai;. »w(k:
Στην ΙΝΙ Θ.
ΙΙΙ"" . μι«
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ
Κυριακή 13 Οκτωβρίου
ώρα 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου
Eltoaot
12 μελοποιημένα ποιήματα του
από to μουσικό σχήμα
"ΟΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ“
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Μήνας κατά καρκίνου του
Φωταγώγηση Δημαρχιακού κτιρίου

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο