Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-09102019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-09102019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

τυπος
MON
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-2019 Ι AP. ΦΥΛΛΟΥ 7530 ΕΤOΣ w."v.typosthes.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ (ΚΕΔΕ) ΣΤΟΝ «τ.Θ»
«ΩΣ ΕΔήί»
Αφήστε τους δήμους να
κανουν τη δουλειά τους
ΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΟ
Νέα δρομολόγια
για 4 γραμμές
του ΟΑΣΘ
τοι ΟΑΣΘ προκαλούν οι κι>-
Οτο
κέντρο της ΘεοσαλονίΚ*,
ΥΙΟ Των
ΔΗΜΟΣ ΘΕξ/ΝΙΚΗΣ
οι 874 θέσεις
πάρ*ανγκ για
μηχανάκια
Ανακοινώθηκαν από το Δ μο
Θεσσ(ύηνίκης και αναρτή
Καν τοι οι
874 δ ί—
σε 34 διαφορετικά ση-
μία. ΣΕΛ 3
Με μία — o Λ άζΙΙ- ΫΙα ισόρροπη σε
POS ΚΙ) A τους δήμους κιιι ΥΙΙΙ
— κιιι υποψήφιος "ΙΙΙ Την ΠΡΟ- το προσφυγικό Και τη ιιπ0ι>-
εδΙ)ίΙΙ Της KEAE, το στίγμα Των δηλώνει
Κ(ΙΙ Των διεκδικήσεων της Πως οι Δ ΙΙΠΙΙΙΤ0ύν την απόδοση -Των
VTIS ημέρας. Θέτει Την ατζέντα ποιι 011 κιιι
ΤΟΥ Οδικό ώστε οι Δήμοι ΤΙΚό αναδιανεμητικό μηχανισμό. « Εχω τη
v" Τη v 0 ΙΚ0”0μική ιιι)τ0- την αλλά Την
Τέλεια v" φέρουν σε Την Πραγ- να Την ΠΙ S χώ-
τους αποστολή , n βελ- στον «Τ.Θ.» ο
Τίωση των δημοτών Τε. Δήμαρχος κιιι πέντε
Τους. Με στήριγμα τις Της ΠΕΔΚΜ. ΣΕ Λ 5
ΜΕ «ΜΑΙΜΟΥ» ΓΙΑ ΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απο ΤΟ ΔΗΜΟ
Αλλάζουν όψη
Αριστοτέλους
και παραλιακή!
O πο 2020 Την Των τοι της 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο