Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε Μγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους”
ο
Α". ΦΥΛΛΟΥ 898 - ΕΤOΣ 160
4
Έκθεση B. Ταγκάλου
στην Galerie F...
φ ω. 13
Διαμαρτυρία στο
Υπουργείο για τα
αιολικά
Ενωμένοι οι τ
Ελλάδας και Κύπρου.
Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙOΥ 2019
ΤΙΜΗ0,ςο
ΥΗΛ: 80888
Ψήφισαν=Μπουρούση
.3
Για να δοθεί το όνομά TOU WTO νέο ΚλεισΤό γυμνασΤήρΙ0 της Καρδίτσας.
Η δημοσκόπηση έγινε στην Ανοιχτή Ομάδα της Καρδίτσας στο Facebook ψήφισαν
συνολικά 400 άτομα.
Επόμενος
σεις ήταν o ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡOΣ με 120
ψήφους και ποσοστό
30% και ακολουθεί o
Eurobank
Η πρωτιά του Γιάννη Μπουρούση ήταν αναμενόμενη κάτι
Και 151
κΟι 38%.
Σπύρος
Ποιο έννομο αγαθό
η απλή
βόμβας
Κολίγοι εναντίον τσιφλικάδων
Η εκπομπή, Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Χρήστου
Της Καρδί
τσας και της Θεσσαλίας με θέμα τις αγροτικές συν.
στη Θεσσαλία στα Τέλη το" 190υ
αρχές του 200ύ Μώνα„.
Τσιάρας - Λάππας σημειώσατε 1
H κόντρα πρώτης γραμμής στο
σχέδιο Του
φέτος άρωμα Καρδίτσας.
AV Θέλαμε TOV
της αναμέτρησης, κέρδισε ο Κώστας
Τσιάρας μια
το" το" ΣΤ . ΛάΤΤΤΤα
την ουσία
1,15
Νικόλαος Πλαστήρας με
88 ψήφους και ποσοστό
Αξίζει να σημειωθεί ότι
o κόσμος δεν θέλει με
τίποτα να δει όνομα
TOV
σχετικό πίνακα θα
καταλάβετε
Το μαγεμένο
δάσος έρχεται...
Αρχίζει να παίρνει
μορφή το μαγεμένο
δάσος στο "ΑΥΣΙΛΥπο
ετοιμάζετα να δεχθεί
Τους

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο