Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΕΡΩΣΗ
K TL. KFlOl Ι Ι Ι Ι
Παράσταση για ένα κόμμα, η ΠΕΔΙΝ
MC 21
ΠΙω«ρχηςΠ. —

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο