Φως των σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των σπορ

Φως των σπορ-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κομαντο
www.fosonline.gr
ΜΕΧΡΙ
ΤΕΛΟΥΣ
ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΖΟΡΙ!
Αγρίνι
ΙΙόνού οπ
της„.
η ΚΑΤΕΡΙΝ.4
Ι Ι Ι ΙΙΙ ιι
να
o αρκηγ«
ΑΛΗΘΙΝΟ
ΤΑ ΚΙΜ Toy
ΠΑΟ... ΧΩΡΙΣ
ΠΥΞΙΔΑ!
Ο ΟΒΙΙΙΙΠΙΙΙΚΟς οδεύει ένΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙ00δ0άΙΙΙ, ΠΙΟ Οποίο κινδΙΝξΙΙξΙ ΊΙ ΑΙΙθξΙ
η Η ΠειρΙΙΙΙΙ
βαρια ΚΙΙΙ ΙΙξΧΟΙ (ΙΙΙΥΙΙΠΙ, Ι]Παρμει
ΚΙΙνξΙΙΙ περιθΙ,ΙΙΙΙ0 ΠΙΟΙ0δ0ξίΙ1
πως
ΤΙ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ
τ. η ow .p
ΔΗΣ
ΡΙΣΚΑΡOΥΝ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ τον
Έξω ΠΑΣ καλά... (0-1)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο