Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

μΡ 7171
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 2019
Για το «λουκέτο»
στα Τμήματα β)
του Πανεπιστημίου
ΣΙΣΤΡΟΥΓΚΑ!
Στο7οάρθρο
ΚΡΕΑτοπΑΝτοπΩΝΕΙ0
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΤΟΠ" ΠΡΟΚ»ιτΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΠΙΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τη>. : 26740-61052
TYPOKOMElO
Τηλ.: 26740-61050
Λ” Levante FerrieS.corn
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ « ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
κατασκευές Επισκευές ΣΙ%Τηρήσας
Περιποιήσεις Κήπων
"ΚΕραμ00κΕΠές ΓΙέφφκΙΕ ς ΠΤώμΤΖ
ΤOΙΧOΠOΙία ΓΙΝακάκια
06976-711679
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Α. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
6936-919834
1990
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ.ΣΚΙΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑπΑΣΧ0ΛΗΣΗ
Τηλ.: 26710-23280 6946-321807
30 ΜΑΤΙ 2. 2 1. H-S?ORT 12. 18-16.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο