Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

v. ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 -έτος 200 - ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 4986 - 0,50 ευρώ
Τα λιγνιτορυχεία κλείνουν
Τα φωτοβολταϊκά πλημμυρίζουν
την φτηνή γη του v. Κιλκίς
Άρον άρον εκποιείται αγροτική γη του v. Κιλκίς στο
βωμό της δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων
σελίδα 3
Με ηρωίνες και δισκία
τον τσάκωσαν στις Συκιές
σελίδα 6
Ζήτημα
μετανα-
στευτικής
πολιτικής
Κωνσταντίνος Β. Κιλτίδης
Ιατρός — Πρ. Βουλευτής , Υφυπουργός
της Νέας Δημοκρατίας
Πατρίδα
έδρα κι
εξέδρα
Γράφε Ι
o Νίκος
Κωνσταντινίδης
σελίδα 8
Διανοσο-
κομειακή
συνάντηση
Ορθοπεδικών
κλινικών της
Μακεδονίας
στο Κιλκίς
σελίδα 7
Συνεδριάζουν
τα δημοτικά συμβούλια
Τη Δευτέρα του Κιλκίς
Την Πέμπτη της Παιονίας
σελίδα 7
Συμμετοχή
του δήμου
Παιονίας
στην 9 ] Ελλη-
νογερμανική
Συνδιάσκεψη
ελ. 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο