Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κρίσιμη
αγωνιστική για d
τις Ηλειακές ομάδες
ΙΗΣ ΗλΙ-ιΑΣ
ΒΑΤομ ΝρΕΜΒΡΙOΥ 52βφ
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΝΕ ΣΤΟ ΕΒΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
για ειδική
K Τζ*ρος: Από Ta σημερινά
τραπεζικά κουφάρια ένα υγιές
Και τραπεζικό σύστημα
Τ. ΑντωνακόΠουλος: Καθαρά πολιτικό
ζήτημα Που πρέπει επιλυθεί
την την κυβέρνηση
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
«Επί τάπητος» οι περιβαλλοντικές
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
επιπτώσεις για τους υδρογονάνθρακες
ΤΗΝ EPXOMENH
Κινητικότητα Και
δηλώσεις
για το «πάγωμα»
ΤΕΦΑΑ
Σ.τ.ο. ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ
Μέτρα
για προστασία
από πλημμύρες
Και χιόνια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΔΕΥΑ
α ΙΜ"ΔΤ-
ΔΕΥΝ
MONOSlS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το K" μ μ
θα 10 2"
θέμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το o
όλα
11 ώρα
ΠύρΝ ς
0Λα

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο