Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-09122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-09122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

201
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΙΙΝΑ, κ ΥΙΊΑΚΙΙ 2018
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
B ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΟΙ
νοινοχυο
ΣΗΜΕΡΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Τα κριτήρια
για τις 120 δόσεις
ΟΙΟξΙ
lltia. ηροβλέπει η ρύθμιση χρεών
120
ΟΙΚΟνΟ.ΙΙΚή K. ΟΕλ. 2
Η ΗΓΕΤΙΔΑ ΤΟΥ COU
Διαλύθηκαν οι φόβοι
πολΙΤΙΚών δονήσεων
ΟΙΟ ΙΟυ
ιρΟ
οιηκε
Ί;ιρες
οιην Αθήνα. Σελ.
ΣΤΗΝ
ΤΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΟΙ
NOVARTIS
ΟΙ γκάφες
της Δικαιοσύνης
on 10 ι J
ΙΙΙ
η ΙΟΚΤΙΚή ιιι"
ατην 12
ΜΟΝΑΔΑαΓΑΛΙΛΑΙΑ„
Απαλύνοντας
τον αβάσταχτο πόνο
ιη μτηη-
ήδος ΔΙ
αλλά
"K. Σ ελ. 22
«Η αναθεώρηση του άρθρου 16
είναι ζήτημα δημοκρατίας»
Εκκληση κορυφαίων πανεπιστημιακών προς την κυβέρνηση να ανοίξει η συζήτηση
από
με ΙΙςΙ
ΙΙΙ
Ιαν
ΚΙΙβέΙ“ηφη
16 του
ΑΕΙ, θέμα
(Ι>λογή μειορρΜ3μιση
της να ιο
151* V CΙ
ΑΕΙ ΙΙΙ και
με νύξη
Σελ. Ι
Σε κατάσταση πολιορκίας η Γαλλία
"2,000
ψεις, Δεκέμβριο τάξης
ΙΙΙΙή τη Σελ. 24
Ανοίγουν οι λογαριασμοί
άνω των 150.000 ευρώ
Η ΑΑΔΕ ζητεί τις συναλλαγές της περιόδου 2015-18
Στρατηγικός διάλογος
με υψηλές προσδοκίες
Ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον
Δυσκολεύει
η αριθμητική
για τις Πρέσπες
ΟΙ α ΊΙΙδράσξΙς
"Χείρπμα
ΤΟίιιςΚΙ
Βουλή μι από 131
έβλεπαν
α τις
ΟΤΟ ΠΟΙάΙΙΙ, 8
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΚΩΣΤΗΣΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΤΟ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τέλος στα λάθη
O λαός , στην
θυμό
ηρωική διαπραγμάτευση με
Των
ΙΙΙ)νΟ
μι παλΙΙΙΙώς
ολύ
Η Της Λ
Κοιμη κοι
λάθη
ΕΙ ΙΙ0ζΙΚά Ο Πήματα α (Ι "ΤΟλής
η Ανεξάρτητη
Δημ (ΑΑΔΕ). ΣΤ o
στόχαστρο βρίΟκΟΙηΤΙΙ όΟΟΙ
H Σάρα ΜαρντίνΙ
γεύεται ξανά
την ελευθερία
οι 35 μήνες στη φυλακή
ΜΕΤά τη
Κορυδαλλο- η Σύρια πρό-
μήνες την
εφόδια
η
ο τη Λέσβο. Λ ε-
Κά ΙΙΦΙι ς
νης
s , πτέ-
της. τη θα
ΚΙΙ1ΟθέΟξΙ Των
αλλά και
για τους μ πάρχρι“
ομό της ΑΑΔΕ W α mKO
ΙΙΚά Βαλκάνια , ΟΙ
φτενές Ο ε Ελ-
ΗΠΑ.
που θα
την
ιι Τουρκία
το της
Αρθρο Του Νίκου Κοτζιά
Στην Ελλάδα πάντα φταίει o άλλος
ηου σε
παραθέσεις αλλά λέει Γεώ-
με K. ρ Κώστας Γαβράς, τα
ΙΚ ιοιι. ΙΟΙΙ 3α
θ 0ωη0Ι 31
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σταθερά δίπλα
στην ελληνική κοινωνία.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο