Βήμα Βιβλία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Βήμα Βιβλία

Βήμα Βιβλία-10022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΤΟΝ 210ΑΙΩΝΑ
H Χολ
αντλεί από τη σκέψη του
το
ΣΕΛ. 4
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΧΕΝΡΙ
ΤΖΕϊΜΣ
Μια ειρωνική και πικρή
προσέγγιση των ανθρωπίνων
από μεγάλο λογοτέχνη
ΣΕΛ. 5
βιβλια
www.tovima.gr/books-ideas/
ΦΕΡΝΑΝΤΟ
ΠΟΥΡΟΥ
«ΗΕΤΑ
έχει ακόμη
υποσπιρικτές»
Ο βάσκος συγγραφέας
μιλάει στο «Βήμα» για.
το πολυβραβευμένο
μυθιστόρημά του
«Πατρίδα», τα χρόνια
της τρομοκρατίας. τους
θύτες και τα θύματα,
τις οικογένειες και τις
δυναμικές γυναίκες,
αλλά και για τη σημασία
της συγχώρησης. Ενα
σημαντικό βιβλίο που
ΣΤΟΝ
rpHropH
ήταν
θρωπ0ς. Ομως ένα
TOV
ξΚ1έλεοαν. EVtlS KOlF-
ΚΟΙ.Ιλ0 φόνΧΚ — νεανική,
ευκίνητη. θολή - τον ηλησίαοε
lOV πυροβόλησε πολλές φΟ
ρές πισώπλατα. Τον είχαν
. Τον
Και τον εκβίαζαν. Ta γράμματα.
υπογεγραμμένα με to ΙΙΙ4Ιγμένο
στο τσεκούρι φίδι και τα σύμβ0
λα ιης ΕΎΑ. τα είχαν στείλει στη
, ΔΙ(ΠΙ,
VOlK, τον
α ,ύνα, με εκβιασμούς
Και τακτικές. Το θύμα
ήταν ΕΤ1ΙΧΕιρημαΤίας — Ιδιοκτήτης
μικρής
ας, όχι κάποια τι" κα-
χωριό της επαρχίας
στη Χώρα των Μσκων. Κά-
ΠΟΙΟ στιγμή O Ίξριήλθε Οξ
επειδή να
TOV ΙΝΙ“Ιλό
ΙΙΚό φόρο". Και. TOV
έστειλαν στον τάφο. ακρβ«.
Ί (Ν ανέ
βηκε η χήρα τοι μια
μέρα τω 201 Ι "Ι τον
ότι η εθνικιστική κα
EAlSkadi
Τα Askalasuna (Βοσκική Πατρίδα
και Γλειή)ερία) είχε
δεκαετίες , την
Φιστική παι ση της ένοπλης δ«
της. Αυτό Κα το σημείο
ΤΟΙ) μΙθΙ-
ΙOΙ Φερνάντο
Ι 1ό 1 OV Τίτλο Plltria
102016.
μας αφορά
Μα τα στικινηκά λομπεχνκά βρα-
βεία της και μετιηΚΙζεια
σε όλο v τον K&JllO. "a
ένα βαθιά πολιτικό βιβλίο που
μια τριακονταετία της
lkk klkfk . δηλαδή
μια
κα έντονα τ χιυματική. Με
μή την της ελληνικής
Πατρίδας. 0
από το Ι
ζει (ΠΟ εξΙΙΠξ0ΙΚό. με
στη 3
ΝΙΚΟΤ
ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ
Χόμπσμπαουμ
Γ4χκ
το 2012 , ηλικία
95 ετών. χαχ*ς να έχει εγκα
ΊΙΙλΕίψξΙ TOV
όσο
κανείς ΤΙΜ.
από
κα
όλον TOV
κ&ηιο. Αιμκ ε εργαλεία
TOV
(1789-1914) και τον
200 (Ι 914-
1991) αλλά Κα
Κα κοι
κε με loays τικ Ιστορίας
(λΙ ΥΠές. ETKlVMTtl-
τες. εργάτες) αλλά κα με την
παρεμβάσεις κ.λπ.) χι.Ρίς να
τα λόγια Και
να την
συκή Plitical anectness.
Μία βΙOΥ ΧΗ"α Και
(ΠΟ 0λ0ζά>
, βρετανό
ΠολΙ“έλΙδη Χ(ψταΠΙ
Κή (785 η
Hobsbawm: A l.jfe ιιι
Histoon
TOV Ρίτσαρντ
κοινό
αιώ τα βιβλία τω το Γ
Πλ0Ι*Ί0 υλικό
τη ΊΙΙ
&άσημου τοι .
Ο Ε3ανς είχε ΤΙ "σβα-
010 Μ)λύ
17
ΙΙΙ* βαση κα στα αρχεία της
ΜΙ5, ΤΙΚ β *-ΙανΙΚής Υπη-
δίνουν απαντήσεις γατί ο
αξ4Ι4ΚΙΤΙΚός, στη διάρκεια
ΠαγκωμίΙ>Ι. Πολέμου,
Κα τα-Τί δΙ“Κ0λξΙήηκε
σιήμι0. Βρήκε τελικά &0τι
Μπίρκμπεκ Κόλες,
par1-tiTT* ΙΙΚΜ-
ΤΤΤ1ές. με ΙΙΤΙOΥξΙ%ΙΤΙΙΚΙ
O Χόμπσμπα0Ι4Ι,
το 1917 στην Αλε-
ξάνδμια, έμεινε
14 ετών. Τότε TOV
ΤΟΙ) πατέρα ΙΙΟΙ.
σε στο το 19330
πι ΤΟΙ)
στη Στο o
είχε έΝξΙ Κω
ΤΟ KO llKR>
ασΙΙΚό Δεν άφησε
ποτέ τις δέες τοι), ΟΙ ,πε όταν
το Ι 936 άρχισε φαιά στο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο