ΒΗΜΑgazino


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΒΗΜΑgazino

ΒΗΜΑgazino-10022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

2019
BHM9*azino
ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ
ΤΙΙ ΙΊϊ\ΧΙΙΣΙΙ
(1919-2019)
ΣΑΡΙΊΙΚΩΥΙΆΣ 40 Σ.Ι :
Ι I ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ
ΊΤΙ .ΙΊ »ΙΙΙ Κ l.:p ΜΕΤΡ ΊΙΙ) . ΙΣ Σ.,ο
Ί () Κ Σ. 13

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο