Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-10072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-10072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΘΗΝΑ
VIRGIN GAI.ACTIC
H ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ
ΩΘΗΣΗ 1,3 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
TOY ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΕΛΙΔΑΙ5
28
100
Ετος ΙΟΟό Αρ. φύλλου 30.]όό Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
Αντιδράσεις
Γαλλίας
και Ρωσίας
Για τις γεωτρήσεις
της Γαλ-
Και Της ΑΙΠΙΙΙΤOΙ) η
νέο τουρκική γεώτρηση στην κυ
ΑΟΖ. Αθήνα
της
v Τ ης ΟμΜπΟν
της Κύπρου δεν
να δημιουργία
λύ0ΙΙ
πλευρά το γαλλικό
Τουρκία Κάθε
ΙΙΟυ θα μηΟρΟΙΑ ξ v
αντίθετη διεθνές 5
ΣΉΜΕΡΑ
BRAlN ORAIN
Εισιτήριο
χωρίς επιστροφή
κοι πιο δύσκολη η
ο τοι
του
ΤΟ πεδίο της η
Σελ. 8
Απομακρύνθηκαν
αρχηγός και υπαρχηγός
Την ΚΟΙ
ιου Πολάη Μιχάλης χρυσο-
ΝΙι»ίΙΙ00 Ο
της ηρά
ξερής ηγερία
ΕΛ,ΔΣ, γιο
Την
σώματος ,
δύο αξιωματικοί.
νέου το
πόσον το Ηπομενο Βασίλειο
στην ΕΙ.ιρωπα"ή ενωοη τάχθηκε
στη
Κάρμηχ.
ΙΟ Κόμμα
μπωτηρίξξΙ Σελ 9
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ „Κ»
Ρότζερ Κόεν
για Ευρώπη ιη Δύση
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΣΩ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΆ , ΤΕΤΑΡΤΗ JO Ι0ΥΛΙ0Υ 2019
ΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι ι ι ΙΙΙ
c l,oo
Καυτοί φάκελοι για κάθε υπουργό
Πλάνο εξαμήνου από Μητσοτάκη — Τα πρώτα στοιχήματα της κυβέρνησης
νέο θα
Ο Μη ΤΟΦ
Τάκης στη σ ΙΙμερΙνή
εξαμηνιαίο τομέα
(κι ηρέηη να ξΊΙ-
μέχρ Ι τον Δεκέμβριο
κα αξι
νηνικής διχΔσης, Τα μεγάλα ο τοιχή
μοτο της νέος κυβέρνησης (Ιου ορκΙστηκε
Χθες
με οτο Ελληνικό. η κατάρτιση
ΤΟΙ ΤΙς
και η αταβ0λή των
O κ. αναμένει αι αύριο να
το Παιδ.Είας. μ ί η
βασικές οι
διορισμοί H κατάργησα του
της κυβέιηιηοης,
οι Ποινικό Κώδικα.
ομύς νέας η
της
Σελ. 3-6 22 - 24
Επιθέσεις κατά Σύρων προσφύγων στην Τουρκία
Κάτοικοι ρμριακό ρε
γειτονιά ιιπ. τουρκικης πόλης. Τούρκοι
ότι εξαιτίας φθηνής Σύρω O
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ
Αποκαλύψεις
μέσω φάρσας
από Ζάεφ
Για Φανάρι, Ρωσία
Δύο α
τηλεφωνικές ΙΙλάκες τους. ΙΙΙΙΥΙ
το v η ΙΙΙ)
ρειας Ζάεφ. o
τους
,ττιιι ηρόΟυμος να δωροδοκήσει
το Φανάρι , ενώ τη Μό-
ς Βαλ.
κάνια. Στη μία σιερΙ(Ι1ωοη ο Ζάεψ
της
με γεν ΙΧό
ΤΟΙ ΝΑΤΟ ΣΤΔξ
Ο πρωθυπουργός Της
χώρας ζήτησε
ΙΙ>λά Την
Σελ. ΙΟ
Κώδικας συμπεριφοράς
για τα μέλη του υπουργικού
συμβουλίου
Μεταφορές αρμοδιοτήτων
Η ΕΥΠ περνάει στα Χέρια
τοι] πρωθυπουργού
Σχέδιο εκκαθάρισης
των εκκρεμων
συντάξεων
Αμεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων
για το Ελληνικό
Σε Κλίμα ηολΙΤΙΚ0ύ
πολιτισμού οι παραδόσεις -
παραλαβές
Συνομιλία
Μητσοτάκη
με Τραμπ
Επίσκεψη οιο Βερολίνο
οια τέλη Αυγούστου
οημη μετά τις 20
Ο ΜητοΟΤά
κης. κατόπιν
αηηύ0ΙΙνε η Αγκελα O
ΧΙ)ες τηλεφωνική
Κοινωνία μι- Αμερικανό
Τραμπ Κ αι τρ .
Μάικ Πενς. Σελ 4
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τα νταούλια
ως φάρσα
το το k)
από καλή
νηοη. αλλά και από καλή αντιηο.ξΙ
Ο ΣΥΡΙΖΑ
Χθες
τους. ιι%τι
Ο ΣΥΡΙΖΑ Των
ήδη
τα της
Ό Την ΙΙξΙΙ&
ματική ΙΤΟυ μέχρι
εφάρμοζε μνημόνιο,
νάληψη T »s ιστορίας ως
τι είδους αντιπολίτευση θα ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΗΠΑ
ΙΟ βράδυ ρ Ι Ι -Ν
Τα
ΣεπιέΙΙβ0Μ),
ιρι.Ι
11
Ντόπινγκ: τέΜΙΙ
33
την
ΝΑΟΑ. OlTOiO
2-3
αΣΥΡΙ2Α_
-έστω- υ
βέΙ)νηαη Μη«χπάκη. O ο K, Τοίηοος
δηλώνει ,όενθο κάνει ιη στη
Ν.Δ. κάνει μη
αυτή ιρ
κά1Ι
τάξης τη Ν.Δ.
δεν πολώ
θα παραμείνει
ΙΙάΊΙΙ0<. O μ. Μητσοτάκης έχει δώσει
ράστια
ημέρα
προοπάθεκι να μη ιο
ΔΝΤ ή
ή μιας Ορμ-
Θο ΙΙΙΥάλη γιο
Ο Πλευ
ράς
η ηρο-
ΚΟΙ Ο
και να
χωράοει μέιχι σε ένο "ι
σκεπτόμενα στελέ η ΣΥΡΙΖΑ
έξι η
μια
ΙΙηοοείνο
ΤΟ ότι
σε ιιι
AVTio στον "Σκαραβαίο»
Η σημερινή
ιστορικού Σκαραβαίου. στοματά η ιου
σιο της Volkswagen στην Πουέιιη.Ιο ιου
από ιο 1938 ΙΙέφΙ σήμερα.
αηοιέλεοε Ιόοο της
αφού
σε κοσμο, θεωρείται αναγνωρίσιμο με
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο