Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-10082018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10
ΑΥΓΟΥΣΤOΥ 2018
Έτος: 860
Αριθμός φύλλου
18.376
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου I Έτος ιδρύσεως 1932
ΜΙΧΑΗΛΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση Ι Διευθυντής ΚΟΖΥΡΗ
Σελίδα 12
Στον
και στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το Santorini palace
Ηράκλειο - Σαντορίνη -
10 - - Μύκονο
MINOAN UNES
www.mlnoan.gr
Ο Ερωτόκριτος ανέβηκε
Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου
η λα ιΜ αγορά στον Αγ. Νικόλαο
Ο Σύλλογος Παραγωγών-Πωλητών
λαϊκών αγορών Νομού Λασιθίου
ανακοινώνει ότι η λαϊκή αγορά
της Τετάρτης 15 Αυγούστου
στον Άγιο Νικόλαο
θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 13 Αυγούστου
Σας ευχαριστούμε
και σας ευχόμαστε
καλό Δεκαπεντρύγουστο
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Ι ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
SUPER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ 8,49€
ΣΚΟΝΗ ΓΙΛΥΝΪΗΡΙ0Υ
6,99€
ΡΟΥΧΩΝ SOFT 100
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΤΟ ΚΙΛΟ
0,45€
ΚΡΗΤΗΣ 100-160
ΟΙ ΜΕ !
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΤ ΣΤΗ ΜΑΤ ΣΤΟ FACEBOOK
Φρέσκα λα
Πώληση λιανική - χονδρική
πρω@2ξήία.τρςη M. Μπελιμπασάκη
Πυκνώνουν οι έλεγχοι
και τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις
Τι αλλάζει στη νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία
Ρεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΙΙΣ ΑΤΣΑΛΑΚΙΙΣ
Καταστήματα εστίασης.
τουριστικά μαγαζιά κοι
κομμωτήρια είναι στο
των που
έχουν πυκνώσει αυτές τις
μέρες σε όλη την Κρήτη
τόσο για οικονομικές πα-
ραβάσεις όσο και εργασι-
οι τελευταίοι
μεροι έλεγχοι για τα εργα-
σιακά στην ευρύτερη περι-
οχή κατέγραψαν αρκετές
παραβάσεις στην τοπική
αγορά. παρά το γεγονός
είχε κοινολογηθεί η
παρουσία των ελεγκτών.
λόγω της διαμονής τους
σε ξενοδοχείο της
οχής.
Σε Κάθε περίπτωση
το θέμα λαμβάνει
διαστάσεις μια στιγμή
που η αρμόδια Υπουργός
Εργασίας. Κοινωνικής Α-
σφάλισης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπέγραψε
και την απόφαση για την
ενεργοποίηση των διατά-
ξεων του πρόσφατου νό-
Αρκετά περιστατικά
0λα τα δεδομένα φα-
νερώνουν έχουμε
περιστατικά στην
Κρήτη, αλλά Και στην Πε-
ρΙOΧή μας. Δεν έχουμε τα
ακριβή στοιχεία. αλλά με
βάση γνωρίζουμε και
από Τις πρώτες Πληρο
το φαινόμενο της
αδήλωτης και της υπο-
δηλωμένης εργασίας δεν
είναι μόνο υπαρκτό, αλλά
και σημειώνει o
εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ στο
Ανώτατο Συμβούλιο Εργα-
σίας Μανόλης Πεπόνης.
Η χθεσινή υπουργική
απόφαση της Έφης Α-
χτστιόγλου περιλαμβάνει
τους όρους εφαρμογής
των όρθρων 5 έως 8 τοι]
N.4S54/2018. την αλ-
λαγή της αρχιτεκτονικής
προστίμου για την a-
δήλ
Πρόσληψη
και μείωση προστίμου
Συγκεκριμένα καθορί-
ζονται οι διαδικασίες για
την εφαρμογή του προστί-
μου 10.500 € για Κάθε
αδήλωτο εργαζόμενο. της
υποχρεωτικής αναδρομι-
Κής τρίμηνης ασφάλισης
του αδήλωτου εργαζόμε
Και της τοι
προστίμου, εφ όσον ο
Υ0δότης προσλάβει τον
αδήλωτο εργαζόμενο με
σύμβαση Πλήρους
σίας,
Σε αφορά το τελευ-
ταίο. εφ όσον ο εργοδό-
της προχωρεί σε σύμβαση
3 μηνών το πρόστιμο αναίρεσης Της
στις 7.000 ξ, ενώ για έκπτωσης περίπτωση
σύμβαση 6 μηνών το ο εργοδότης δεν δΙ
στιμΟ μειώνεται ατηρήσει τον αριθμό
E. Τέλος, για σύμβαση 1 προσωπικού ή μεταβάλλει
έτους το πρόστιμο μειώ- τους όρους εργασίας του
νεται στις ξ. Επίσης υπάρχοντος προσωπικού.
η τις δι-
ΓΙΟΡΤΗ
ΚΡΙΤΣΑΣ
ΜΥΖΗΘΡΟΠΙΤΑΣ
11.08
ΙΙΙ"]
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΜΑΖΙΜΕΤΟΣΠΚΡΟΠΙΜΑΤΟϊ
Α ΠΟΣ ΤΟλΑΚΗΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ
ΒΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορών από:
105€
2C
Στα ANEK
30
ΕΚΠΤΩΣΗσταημιρήσ,α
20
ΤΕΣκαιΙ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ
ΙΙσιτήριο
% Ι.Χ. 0ΧΗΜΑΤΑ
4/κλινηΚΑΜΠΙΝΑ % φής
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΚΑΙΕΚΔΟΣΗΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΣΤΟΝΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣΑΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙΣΤOΚΕΝΤΡΙΚOΤΜΗΜΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ:21Ο41974ΟΟ ΗΡΑΚΛΕΙ0:281Ο 308000 www.anek.gr
CM

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο