Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-10082018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩϊΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤOΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤOΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27105
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10564
T„i. 210-3215692-688 210-3215877 Τιμή 0.60 ΕΥΡΩ
Μίχαλος: "Γεγονός η
σύσταση εταιρείας με
ένα κλικ»
ι) ΠΙΟ ΥΙΙΙ Τη
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή το
τέλος της χαραχτήρισι
ο Της KEE τοι
Της
Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επι
χειρήΙΥΙΙον που λιιτουργιι
23/7/2018 για το σύνολο της
Σε συνέντευξή τον στη Δημόσια Τηλν
όραση. ο H , Μίχαλος ανέφερε ότι η
αυτή Τέθη κι σε λειτουργία, αφού προ-
Επιμελητηρίων ΗΙΙΙ σε
με τη Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου Η(ΙΙ Προστασίας
ΖΕΙ
φόρμα για
ΙΊ σταινη
Δεν πέφτει
«καρφίτσα» από το
τουρισμό στα
νησιά
ΙΙ*όνις εισροής ξένων
νιά η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνε-
και από τα πρόσφατα στοιχεία που
χι)ι” δημοσιοποιηθεί τα μύρια αερο
δρ όΙΙΙΙΙ Τη;
η τοι
σμού Ιονίων Σπύρου Γαλια-
τον μιλώντας στο ΑΙΙΕ ΜΙΙΕ
ljTl, "ΠΟΙΟς ΙΙΙ Τή Την
ξΠΙΙΤΚξφΤξί Τα
καθΙός δεν πέφτει -καρφί-
(1110
ιττι) "l-
φΙΙΤΙΖά Ο Ι ωλΙΙΙτσάτος.
ΙΛΙΙΙ tlKlSV11
ΤΙΙΙ
Κάτω από το 20%
η στη
Χώρα τον Μάιο
Σε το
το τοι
2018 τον αναθεωρημένου τα
2 Ι , ΤΟΙ 2017 *ιιι ιι-
τιι A-
ΤΟΙ 2018.
Το tiOV 2
Τουρκική λίρα και ρούβλι
πλήττονται από τις
αμερικανικές κυρώσεις
Βουτιά κατέγραψε
ρα (σ.σ. Πέμπτη) το
νόμισμα μετά Τις νέες
οι ανη-
ότι η Τουρκία οδεύει
προς μία οικονομική
Τη
Το ράλι κινεζικές μετο-
χές βοήθησε να αντισταθμιστεί
[ΙΑ κατά τη διάρκεια της
ΧΤΙΙς. αφού το
Στην Ευριότη, ο βρετανικός δείχτης
ο γερμανικός DAX ο γαλλικός
CAC4() Ι),
τι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρω-
ση; στη Willl Slrcet
ΠΟΙηΤΙΥΙ5 Νέ(Ι
ΙΙΙ ΤΙί Ι *ΙΙ-
οι σημαντικέ; στις (Ι-
γορές συναλλάγματος,
TO β0Ι ΤΙΙά (1-
η 15tl ()ΙΙ ξ-
"ΙβάλΙΙ νέτς γυριώοεις, μαθΙύς γατέληξε
ότι η Μόσχα χρησιμοποιήσει έναν
ΡώΙ]0Ι
*ΙΙΙ Τη; τοι
Βρετανία. κάτι το Κρτμλίνοαρ .ΤΙ ΤΙΙΙ.
Το ρούβλι υποχώρησε χιιμηλόττρο t
tor από τ« τέλη τον 2016. ι τ<ι 66,1
ρο ύβλΙΙΙ (Ινώ
Η λίρα, τα ομόλογα και οι
χρηματιστηριαγές αγορές της χώρας δέχο
VT(lV οι
ντήσεις μεταξύ αξιωματούχων πτην Ονά-
σινιχτον φαίνεται ότι δεν σημείοι-α α , με-
γάλη πρόοδο στη διευθέτηση της διαμάχης
τι" ποι (Ιέ-
(τι υπό κράτηση η ΑγκυρΙΙ.
Η ισοτιμία της λίρας υποχώρησε σε
επίπεδο ρεκόρ στις 5.44 λίρες ανά
(ΙΠόΤ0
τη; Κλείσιμο της Τετάρτης,
Π Ιστεύουμε ότι η
Δημιουργείται Αυτοτελής Υπηρεσία Διαχείρισης
Εκτάκτων Αναγκών
ME 500 ευρώ θωρακίΖξΤαΙ n Ελλάδα Καταστροφές
Σοβαρότητα , ν:τενθυνότητΙΙ, όχι
στα ζήτησε ο πρωθν
πονρ ιός, την ιπί
σχεψή των στο Υπονργείο
του ΙΙολίτη. Εκεί, όπου την
*ΙΙτάργηση τη; Ι "Ί ή;
ΙΙολιτιμής Προστασίας χιιι την ίδρυση
αυτοτελούς υπηρεσίας
αναγΗΙόν, μι επικεφαλής δΙ0Ι*ΙΙτή,
ο οποίος Ι)" οριστεί με διαφά .ΤΙΙΙ *ιιι ιι-
πισημάνΙΙ ο πρωθυτουργό;. Ταυτοχρό
νιος, ο H. Τσίπρας τη
τηση επιτροπής για τη
Πόλος έλξης για τους επενδυτές τα
νησιώτικα σπιτια
τις τιμές των χαμηλότερα η Ελλάδα προσελ*ΙίΙΙ ο
επενδυτές που επιθυμούν Vil αποκτήσουν ένα ππίΤΙ
νηοί, "t ΙΙΙΊ“ΊΙΥΙόνιστι; τιμές, γράφει η Le Monde. ΜΙ την πτώση των τιμών τω
αρκετά μιγάλο αριθμό πρώτα όμως ολοκληρώσουν γραφειοκρατικό
απαιτείται για την απόκτηση
Ωστόσο, πιστεύουν ότι δυνατόν v« Κυκλάδες κατοικία
με ΟΙ τιμές
το επίπεδο. διπλΙίΕΙ τις Ι4ΈΙ δ<ιιοθήοεις κτηματομτοι νης, Υπάρχουν μέρη
χώρα που δεν υπολείπονται σε τίαοτε της Κυανής Ακτής.„ μόνο η τιμή εί- -J 3
αιτιών της μεγάλης ΧΙΙταστροφής
νό;, την ιχπόνηση να
ΙΙΙρι%μοιι;
μέλλον αφετέρου. Η επιτροπή θ«
το διακεκριμένο χαθηγητή Η. Γκόλ
Ανείπωτη τραγωδία χαρακτήρισε o
πρωθυπουργός. Αλέξης Τσίπρας. τις πυρ-
Η(ΙΥΙές στην Ανατολική Αττιγή, την
τον στο Υ;Τ0Ι 0ΥΓίο Προστασίας
του Πολίτη και η
αυτή θα ήθελε γίνει Ι .Τό διαφορετικές
χτριστασεις,
Η τραγωδία ΙΙΙ Τή. σημείιοπε. "στέρησε
τη ζωή (ι.1ι$ συνανθρώπους μας ΙΙφήνοντπς
β(ΙΗύ τραύμα στις οικογένειες έχασαν
δικούς τους ανθρώπους, Β(ΙΗύ τραύμα στη
χώρα. Βαθύ τραύμα όλους μας.
Στους πυροσβέστες, ΙΤΙOΙ ς αοτΙ* 0ΙΙΙ
Τις γυναίκες τη; Πρώτης γραμμής, του έ-
μια σκληρή και άνι-
3
ση μάχη με τη φωτιά. Και

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο