Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-10082018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΥΡΟΥ
( Ι "Ι 918)
(Ι9Ι8.Ι“0)
ΚΥΡΟΣ A. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
Γιατί
ΣψάΙΤOΙ Ι.
τρρ
ηαςαβλΙ-
βρη,α ,
01 μθηνΟ
της
ΤοΟω "v
τής
ΙηΙ27 δ
Ή τραγωδία άνήΚξΙ
στούς "Ελληνες
TOO
σήμερα
Τόν Τήν
Τό ό
κι
α Και
δη στό οι
ΤοΟ άλλου , Ο
κι Ιτ. ή
μάλιστα. οι
νό ω ό«ληρη Τό μό-
vo Τήν
γιά Τό
στη
άλλη ΟΔ
ΥΤιρΕΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Παρασκευή Αρ θμ. φύλ. 4 123 Ι Τιμ
Σελήνη 29 8.25
Έμποδίζουν Τήν πρόσβαση
στήν θάλασσα καί μετά τίς φωτιές!
Πόρτες (Πόν αίΥΙΙΙλό Μαραθώνα
ΑΠΙΣΤΕΫΤ0
Ακόμη
Ικό σέ
μή νά
δη άκόμη
Τίς
μίΜΙ μΟ,η
Χυδαίες δηλώσεις
τής ...πυρκαϊάς!
Αήθης έπίθεσις Αύλωνίτ0υ σέ Μητσοτάκη
γιά
Ι".λά
«Πήρε μπροστά»
ή άγ0ρά Τών IX
μήνα Α*η-
Στό Διάστημα
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΙ
Τήν ό
Αξίζει δΙΙΙβΙάΙΠΤΙ
& Εφταιξε κάποιος
“ μαύρος
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Φξγ ιαρόλ0υστα
βραδάκια στήν
άκρογιαλΙά Τής
ΦρεαΤΤύδ0,ς»
Τού Γ. (σε)- 4)
Παρά θίν άλός
Έπανακάμπτει ή κρουαζιέρα στήν Ά ν. Μεσόγειο
„ρΙως
ΤΤΑη.
Πέμη
Αθηνών -
ιιιι
199
Ιδίας Κ Υ
δ ΙΙΙ Ι
ι ι # Ναό
l ryMo Ι 986
της
Μήν

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο