Χαραυγή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χαραυγή

Χαραυγή-10082018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΧΑΡΑΥΓΙ-Ι
ΙΌΥΙΗ ΣΙΙΙΝΕι.ΤΟΥΛι Η ΙΙΛΥΙι. ΙΙΙΡΛΣΟΫΒ. ΙΙΕΟΑIΝOΥΜΙ
ΝΤΟΝΜΕΙ ΓΕΩΤΡΙ-ΙΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΤΤΛΛΕΙΛ ΚΑΙ ΜΕΡΣΊΝΑ
νΙπ. "Ι
τα σχολεία... η κυβέρνηση!
ΙφίυΙΙ Και L) ΛΙ μην
κι1ι κιχ Η
του ΚΙΜ .)ΙΙ.Ι ΧιιιιιτΙαοι3μιι. ανιιι:ρυιώαεις των ΚΟΙ
Ι1Ιί0ΙιμΙΙ 1.11 4.4. 6L. v all± ΙΙΙ;
ΚΟΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΚΤΡΑ ΟΔΗΓΩΝ
Μέχρι l«il ΙΙί ,ν€ς εξέταση ΟΙ μαθΛΙ€υόΗΙ. "0Ι
αντίξραι;ής.
Απεγνωσμένοι
οι
εκπαιδευτές
Ο Δεν
δεσμεύσεις
s 28
εκπαιδεΙΠΜών
Γ, ΝΤΙ-ΙΡΗΣΗ ΑΡΚΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ
ΜΝΙΙΜΤ-ΙΩΝ ΣΕ ΑΣΣΙΑ
ΚΑΙ
ET.tcvrflS
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΤΙΉ ΣΠΕ..
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ιικ
«Κηφώνει» o Γ.
προιά0ΕΙ5
ποιι τςυ π τοιι„,
Στους ε«λ0ΥΙΚ0ύς καταλόγου$
μέχρι 2 ΑπριλιΟυ 2019
ενώ
στασιμότητα στις ςψοόιαρθρώσεΕς
€350.000
1011 ΤαμΕίςΙ. τοι) Παν.
Κίτρου. άωρους
θεριωκροσίες
δόση μας
ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΛΕϊ ΟΦ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο