Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-10082018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-10082018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

O ΣΤΟΧ0Σ:
ΕΚΛΕΙΣΑΝ
10-000 ΠΡΑΣΟΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑ...
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ!
ΤΙΠ
ΠΑΝΑθΗΚ4ΚΟΥΣΤΟΙΜΤΑθΝΝΑ.ΠΟΥ
ΙΜΙΤΑΕΙΤΟΣΕΔΡΑΣΜΑΠΜΜΙΑ.
ΛΒΑΔΒΑκο.
ΤΡΙΑΣΕΡΙΝΤΕΡΜΠΙΜΕΙΙΑΟΚ.
ΑΕΚΚΑΙ
ΜΕΝΕΙ
Ο ΙΝΣΟΥΑ!
πη ΤΟΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΟ!
ΙΙΙ
ΚΡΆΞΙΜΟ
ΠΙΕΜΠΟΝΓΚΣΑΝΤ!
ΣΕ...
ΔΟΣΑΤΖΗΣ
Δύο κλικ πάνω ο Παναθηναϊκός ι
ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ»!
Το H
Στα
ΕΥΡΜΑΜ) MEE ΤΟ
ΣΤΗΝ Ο
ΚΟΡΙΠΑΡΟΙ ΣΤΗΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο