Τα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα

Τα Νέα-10082018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τα Νέα

Οπισθόφυλλο Τα Νέα-10082018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

1.30. ΦΥΛΛΟΥ 282
Σοφία Φι)ηπποπωύλαυ 9 ειΛλ Βασιλική
Κασσιανή 40 Παναγιώτης
ιων.
70 Ζωή 86
50 Στυλιανή Χριοτωφι8συ
ία
ΙΟ ΑγνονΣτογ 2018
wwwTANEA.GR
ΙΤΙ ΤΙΙΙ
ΚΟΙΙ 0)Ι ίΙΙ (jTl 93
έπεσαι ()ύιιιιτιι ΙΙΙΙΙς ιινιιπόφειικτιις
ιριυινικιίς κιιτιιινιροιρής“
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
Μάρκος
ιων.
Λεωνίδας
Αικατερίνη
Δημήτριος
Αθηνά Ι(αριιλπ 43
της
74 Νικόλαος
λος Ισαριιισως (Γ
> ι8ερη 93
άνθη 52 Παναγιώτης
Κλαδιος 47 ειώ\. Σοφία [ SG
93 Ψυχές
Ζητούν
δικαίωση
ιλ).εγιανχτιιςος 7] Μαριάνθη 85 Βίκτωρας 25 ετωι. Νικολέτα
Σιαπέρα 77 Αγγελος 88 Διονύσιος ΙΙειαλάς 89 Ευαγγελή Πειαλάι
ιποστολου 83 Βασιλεία Κωστοπούλου 78 ετών, Ευθύμιος 55 Θέκλα
ι 56 Dirk Bonte (Η ξΙ(Π. Ευπραξία 74 Μαρία - Ηλιάνα
77
Ασπασία Ο]. Ευγενία
Ιωάννης
Βίκτωρ 5c) Μαργαρίτα
Μαρία
Μαρία
ειων.
Κέρτοος 83 θεοδώρα Ιοανιυοπ 74 αγνώστου ταυτότητος 1, αγνώστου ταυτότητος 2
ΤΩΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ (ΚΑΙ) ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΕΑΙΔΕΣ 2.9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο