Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-10122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΔΕΥΤΕΡΑ
10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
€ Ι 20 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
120
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛξΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤOΜOΣ:
ΑΜΒΡΟΣΙΕ, ΜΗΝ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ
Παρέμβαση ιου ιιι ΙΙ“όΙΙ0ΙΙ
ΙΟ ρΙάζ0
νια ΙΙΙίσκοπο Αιγια>.ΙίΙΚ. ο
οποίος τιμήθηκε από πο-
λύ αιρετό κόσμο. > 13-18
ΧΩΡΙΖΕΙ
ΦΩΦΗ-ΓΙΩΡΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ 18ΑΡΗΔΕΣ
ΤΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ»
τι για ιο όριο
φής σιο ΕΑ Π; Δ ΙΙ-υκρινίζτι
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠτΔ*
Οι Αχαιοί που
ομόρφυναν
τη χρονιά μας
Ποιοι
όξΙOΙ. tOVS.
orc.
Εχασε πάλι
βαθμούς η
Παναχαϊκή
την
ΤΗΣ ΔΕΙΔΤξΡΑΣ
οι Πατρινοί
σάρωσαν τα
μετάλλια
ΥΙΟ
VlO η
H φωνή των Πατρινών:
ΟΙ πληγές της πόλης
Από ην ερώτηση kovttt
ΑΙΙ0 RC .
Η ελλειψη πάρκινγκ
και πρασίνου πνίγει
τον κόσμο, όπως
και η σεληνιακή
κατάσταση
των δρόμων
Μιλάμε την πόλη
ΠΛΗΡΗΣΑΓΝΟΙΑ
για την ανακυκλωση:
Νομίζουμε ότι την
τηρουμε, ενώ n
Πάτρα είναι ουραγός.
πανελλαδικά,
στην κλίμακα
Μιλάμε
ΠξΛΟΠΟΝΝ
Μια συζήτηση που έγραψε ιστορία
Τα και ΟΙ προιάσεις Τα ξεσπάσματα Φούρα. Η φιλοσοφία Φλωράιου. Η σύσταση
Δημαρά για θαλάσσιο μέτωπο ηου θα επισκέπτες. Δήμαρχοι μιας 30πίας εμφανίστηκαν στο ίδιο τραπέζι.
καλεσμένοι από την Π και. παρά ΙΙς διαφορές. έδειξαν m δύναμη ιου πολιτισμού O σημερινός
δήμαρκικ δεν ι0ικ Ιάμηοι. ΑΚΟΜΑ: Η εισήγηση Σολωμού. ΚΑΙ: Τα μαθημαιικά
Κέντρο Λογοθεραπείας Ι
t. ΜΑΙ
ΙM ΙΑΙ Θ
Εργοθεραηεία
Ψυκ0Μ" ή Στήριξη
ΣυμβουΝευτική
ΗΜΗΤΡΙOΣ
Ι ξΙΙOΧή
ΙΙΙ") TO
.ΜΙ0ύζικολ. Φώτη
ΙΜ, τηλ. Ραντιβα»: 69!27Μ25ξ
Μιλά" οι ΙΙοιρινοά. Δη-
μοοκοιτηοη ο. συνεχΙΙΙ*,
αιιοκαλύΙΙΙΙΙ ΙΙς υοιερη
ιης δημοιικης ΙΙ0λΙΙΙ
*ή . ό πρόβλημα η
ΙΙΧΙάριοπ ιου ΙΧ. Φαιδρή η
ασχετοσύνη μας οιο
μα ιης Κα-
προετοιμασία κοι-
από Δήμο.
Στην Πάτρα
ο Γ. Κοτζιάς
αίθου
ο Π. Ράγας.
ΓΡΆΦΟΥΝ
ΠΩΡΓΟΣ >
Η μέρισμα
ΓΙΑΝΝΗΙ > 5
Η πάση μας
ΙΟΦΙΑ ΧΡΙΣτοποΥΛΙΥ >
Το κίνημα υπέρ rou
Νέο (προδημοσίευση)
Εκδοτική προσφορά
στους αναγνώστες μας
to .ΔΗΜΗΤΡΙOΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ.
2016.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο