Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11
ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0Υ 2019
Έτος . 860
Αριθμός
18480
ΑΝΑΤΟΛΝ
Νέα εικόνα„στιφπαλιές κλίύικές
του Νοσοκομείου Αγ. !Νικολάου
Δεν θα γίνουν τελικά
οι κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων ούτε στον
Άγιο Νικόλαο ούτε στη
Χρυσή!
Σελίδες 4 Και 9
οι εκπαιδευτικοί
διαμαρτύρονται για το
νέο σύστημα διορισμών
Σελίδες 10 κοι 12
Μετά το Νοέμβριο η
ανάπλαση της λίμνης
Σελίδα 28
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ &
Ι 2.49€
ΕΝΤΑΜΣ
ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ
2,49€
Παραδοσιακός 194 γρ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
ΤΟ ΚΙΛΟ
3.75€
Ξαλμυρισμένος ΚΤΨ
Προαναγγελία των αθλητικών
εκδηλώσεων του διημέρου
Δοκιμαστική λειτουργία
του αγωγού προς τον Αποσελέμη
τα 35.000 κ.μ.
Ρι:πομτάς:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
θα εξαχθούν τα
πρώτα συγκεκριμένα και α-
σφαλή συμπεράσματα. μετά
την πρώτη, δοκιμαστική
διοχετεύει μέσω της
ραγ, ας που διανοιάθηκε,
τα πλημμυρικά νερά του
Οροπεδίου Λασιθίου. στο
φράγμα ΑΠ οσελέμη.
οι τεχνικοί του ΟΑΚ μαζί
με τον κατασκευαστή του
έργου ξεκίνησαν τη σταδι-
ακή παροχή νερού από το
το φράγμα από
5000 Κιμ. την
για να φτάσουν ως το με-
σημέρι χθες στα 35000
την ώρα!
Ικανοποίηση
από την πρώτη
Η δοκιμή εξελίχθηκε πολύ
καλά. δήλωσε στην ΑΝΑ-
Ανάπτυξης Κρήτης
Δημήτρης Κουνενάκης, Ο Ο-
θα έχει
και λεπτομερή
τόσο για την αντιδραση του
αγωγού και συνολικά της υ-
ποδομής έχει σχεδόν
Ολοκληρωθεί, όσο και Των
ποσοτήτων
που κατάφερε να μεταφέρει
ο αγωγός στο φράγμα
O K. Κουνενάκη ς δήλωσε
Ικανοποιημένος την εξέ-
λ Ι ξη και Τόνισε ότι είναι πολύ
σημαντικό ότι o o-
λοκληρώ€ηκε και τίθεται σε
λειτουργία σε μια χρονική
συγκυρία υπάρχουν με-
Οροπέδιο, ώστε να μπορούν
να αξιοποιηθούν.
Ήταν μια τεράστια
ποσό τη τα!
Ο υπεύθυνος λειτουργίας
της εγκατάστασης επεξερ-
τοι τοι]
την ώρα έφτασε η παροχή χθες το μεσημέρι
ματΟς Στέλιος
Γυπαράκης, χαρακτηριζο-
ντας ως -επιτυχημένη. τη
δοκιμή είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ
ότι Τεράστια η ποσό-
Tr1TC νερού
τηκξ από το Οροπέδιο
Λασιθίου ως το φράγμα, E-
ξήγησε ότι σήμερα το πρωί
θα μετρηθούν οι σινολικές
ληξαν από το Οροπέδιο ως
τον του Αποσε-
λέμη, οι υπάρχουσες δικλεί-
δες του αγωγού έχοιω τη
δυνατότητα επιτρέπουν
το πέρασμα από O 14
νερού το δευτερόλεπτο και
χθες αυξομείωναν ανάλογα
μέχρι να σταθεροποιηθεί σε
ένα συγκεκριμένο επίπεδο η
O έμεινε aVOl
για να κατεβάζει νερό
στο φράγμα και κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας και ακρι-
της συνολικής
ποσότητας θα σήμερα
το πρωί
Χθες το πρωί που έγινε
αντίστοιχη μέτρηση. στο
φράγμα βρίσκονταν συναμ
λΙΚά 2400000 Κ.μ. νερό.
το σημείο υδροληψίας
Χώνο είναι πολύ πάνω
από τον υδροφόρο οριζοντα
ώστε η ποσότητα που θα α-
θα είναι μόνο
πάντα πλημ-
νερό Οροπεδίου ,
Τα έργα συνολικά
αφορούν τον αγωγό έχοι.“.
ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο
βαθμό αλλά δεν
δοθεί ακόμη στην Υπηρεσία
διαχείρισης
οι εργασίες που παραμέ-
σε εξέλιξη δεν
ΤΟΙξς που να μην επιτρέπουν
τη δοκιμαστική λειτουργία
του αγωγού. είπε ο κ. Γυπα-
ράκης, σημειώνοντας το
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης
των έργων με
την επιβλεψη τοι OAK.
ΑΡΑΚΑΣ
Κατεψυγμένος
ΠΙΤΣΑ ΟΑΣΗ
3 χ 400 γραμ.
ΤΟ ΚΙΛΟ
1.35€
4.49€
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΝΑ
Πώληση λιανική - οίκον
WINETASTING
ΙΙ
μήλη.
2841021933

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο