Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-11012019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-11012019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΙ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27209
2019
Η μεγαλύτερη διακοπή
λειτουργίας των
υπηρεσιών της
ομοσπονδιακής
κυβέρνησης στην
ιστορία των ΗΠΑ
να κηρύξει
έκτα ΚΤΙΙ ς
Ο Αμερικανός πρόεδρος
ιιι "
ΙΙΙ τοι ; τοι
( ΤΟΙ ;
για τις θέσεις τον μι την
του τείχους στα
με το Μεξικό.
Γ. Καρανίκας: H
Κυριακή είναι
ξεχωριστή και
αναντικατάστατη
μέρα παρά τις
πιέσεις
συγκεκριμένων
συμφερόντων
χωριστή και μέρα
ρά τις πιέσεις από κιιι
ΙΠη τοι με
νορμή την τελευταία απόφαση τοι. ΣΤΕ
σχετικά με τις ΚηΦΙΙΙΥέςΙο πρόεδρος της
ικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Συγκλονιστικές
αποκαλύψεις από
διαρροή εγγράφων
για την 1 Ιη
Σεπτεμβρίου
H διεθνής ομάδα Dark Overlord
ΙΙΙΙΙλΙί την μι
διαρροές απόρρητων πληροφοριών που
σχετίζονται με τις επιθέσεις της ΙΙη;
ι ΙΙΙ
ρο αρχείο εμπιστευτικών δεδ(4Ιένων.
οι φέρονται να έχουν οικονομικά
γίνητρτι ισχυριΤοντ(ΙΙ
3
ότι η Υυβέργηαη μπορεί ε-
Αθήνα
T„i. 210-3215692-688 ΓΑΚ 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Πιέσεις για τη συμφωνία
των Πρεσπών
Τα μηνύματα που μεταφέρει n Μέρκελ
τα Σκόπια. H επίσκεψή της
στην τη δεδομένη
Ι ΤΙΥ!Ιή,
τιιι ως μέσο
για νη δρομολόγηση
των που προ-
15+
ΥΙΙΙΤην ΟρΙ( ΤΙ2ΙΤμ
ποίηση τη; Συμφωνία; πον
Ι ΛΙγράφη τον Ιούνιο τον
2018.
"Την Ελλάδα. επιδιώκει ΙΙΙ"ήΙ ει
Της ΣΙ"ΙΙΙΙ0
TlOV ι"
λιώσεις τους στο S"lltnik, οι διεθνολόγοι
Αγγελος Συρίγος Χριστόδουλο;
Μετά ιηεδόν πέντε χρόνια (ΙΠό το
της
Τι; Τη ιιι)”
Μία αλήθεια
Μέρ κτλ επισκέπτεται την Αθήνα. επιδΙΙό
μεταφέρει με εκτι-
- Τη ΕΥδξΙ-
"(Vlll, n ΟΤΙΥ-
μή. που για την επίσκεψή της,
*ιιι η 0.-τοίΙΙ φαίνεται βρίσκεται ά-
(ΙΙ%άρτηση με τις εξελιξεις Σ κ0
ΙΠΟ
ΠΓΔΜ.
ποι
εκπέμψει η Γερμανίδα έχει
κπι
"Η χρονική στιγμή
εται με την ΚΙΌΙ0<Τη της συμ-
ΨΙύνίιι; τι"” Πρεσπών από
:τλιυρά; της ΠΓΔΜ. Η
Μέρχελ θέλει να περάσει
ένα μήνυμα προς τους ί%0Ι
λευτές που ΥΙΙ
ψηφίσουν Ιη-τέρ της Συμφω-
νιάς ότι θα .1ΙΕσιις
*ιιι προς νην Ελλάδα για
κύρωση της Συμφωνίας". παρατηρεί.
μιλώντας στο Spulnik, o αναπληρωτής
θηγηνή; Διεθνούς ΔΙΧΙΙίου *ιιι Εξιοτνρι
κής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
x. Αγγελος Συρίγος.
Στην Αθήνα η Μέρμελ, 2.000
ο το
Την ( ΥΙΙΙ
σκοπός είναι να πινκηΗούν
πιέσεις ΥΙΙΙ την ΙώΑ".λήριυ
της Συμφωνίας γρήγο- 2
από ΣΕΒ: Αύξηση των θέσεων
απασχόλησης μερικής και πλήρους το 2018 σε
Αύξηση των θέσεων απασχόλησης,
*ιιι
Vll ο ΣΕΒ "τι)
ΗΙόν εξελίξεων με βάση τα στοιχεία τον
συστήματος ΕΡΓΑΙ\Η για το 2018.
το 21118 καταγράφεται
αύξηση ΕΥ.
τροπής απασχόληση;
με το 2014. η πΚήρης απασχόληση έ
αυξηθεί κατά 24%. "Ενδιαφέρον έχει
ότι ο αριθμός των
τόσο η ποσοστιαία (χιιι
η (Ι:τόλυηι) αύξηση της απασχόλησης", το-
νιζει ο ΣΕΒ. Αναφορικά με τους η
ανάλΙ φ1η τον ΣΕΒ δείχνει μετά το 2014
σχέση με το 2014
τάση για to μέσο σιυς με μια ελαφρά τάση
2
μισθό ένα Εύρος Eur01.021* I *ιιι ί ξησηςοε σχέση με το 2014.
Χιλιάδες μετανάστες επιστρέφουν στην
πατρίδα τους, από την Ελλάδα
«Το 2018 περισσότεροι ΙΙ1ό 12.700 στην πατρίδα τον;
την Ελλάδα, σύμφωνα της ελληνική; αστυνομίας. Μόνη τον Δεκέμφριο
φΙ0αν σχεδόν 800. οι περισσότεροι στην Αλβανία. το Ιράκ, Το Ιράν κΙΙΙ τη
επισημαίνεται άρθρο δημηιηιι;ΙΤΙΙΙ στην ηλεκτρονική τη; Ι-
βδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit.
Η γερμανική εφημερίδ« αναφέριιαι επίσης στην πρόσφατη γριτιχή που άσκη
σε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τις διαβίωσης προσφύγων
ναστών στους καταυλισμούς, ΧΙΙθσ3ς ΚΛΙ κέντρα ταυτοποίησης Και Ι πο-
=ιΙ3
δοχής. ΥπενθυμΙζξΙ πάντως ότι "όπως τονιζξΙ η Okflm. η Ελλάδα δεν ΕΠΙ-

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο