Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-11012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13794
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ:
Αποδείξτε κ. Μέρκελ τον φιλελληνισμό σας
με την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου
και με την καταβολή των αποζημιώσεων
για τις βιβλικές καταστροφές
που άφησαν οι συμπατριώτες σας το 1943
στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
Σάμι ,
Ελλάδος
Ωρα Μέρμελ
εδώ
Μάρθα -Τρ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο