Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-11012019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-11012019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ετος iOOli Α". φύλλου 30020 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΓΡΙΠΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Η KW -IMEPINH
€ Ι,οο
ΑΣΛΕϊ ΤΖΑΝΤ
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ H ΑΓΩΓΉ
ΚΑΤΑ TOY ΟΥΑIΝΣΤΑIΝ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ
H ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΙΙ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΥ 2019
Πώς η εταιρεία
ενός Ελληνα
πωλήθηκε
στην Alibaba
O Ιδρυτής datll
Κώ0ΙΙΙς 1 ά)ΙήΙΙΙς OTTlV
Τη data Arti
u o Επιστήμονας
Κώστας Ο ΚΙ.
νεζικΟς κολοσσός ηλικτοσαικού
της
ιι ING ιι ΤΟ
της εξαγοράς
οτιι 90 ευρώ. O κ. Τζούμας
ΤΟΙ] 010
λίνΟ. όηΟυ ΤΟ
ΤΟΙ . ΩφΤάσρ , α αι οι
μήνυμα
TOvi(OvTllS ότι Ομάδες "t
κατάλληλες να
ρ 24
ΣΉΜΕΡΑ
ΤΟ 2018
Πάνω από 100.000
πωλήσεις νέων
αυτοκινήτων
ΟΙ Πωλήσεις to
2018 ξεπέρασαν τις 100.000 για
ηο ώιη φορά οπό ιο 2010. Σημανιι
ΙΙΙΙΙό η
ιοι
ουιοκινήΙΙ.π, ικ
ουνέηεια της ονόδου ιου ιαυρι
ομού. Σελ.24
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΤΙς ελληνικές καλένδες
το διεθνές κέντρο Π.Α.
εκπαιδευτικού έντρου
στην Κα-
ΟΙΙσε uw
on ηολΙΙΙΚή
ΣεΔ_
Υηοπτοι φάκελοι:
ιη μαζΙ ή αποστολή
ηανεηισιημιοκό Ιδρύμοιο
Χώρας φακέλων χοριί ιιι”
Οποίων .ξρξθΙOΙΙ
κή Σελ5
Κύπρος: οι
Κάπρο.
H δεν
32
Λέον Μπόισταϊν: o
College
ΗΠΑ
ΟΙΟ Σελ. 2
Λας Βέγκας:
στριηιιζάδικο. έκλειΙηντην
c111W
Ντόναλντ Τραμπ:
φόρουμ ΙΟυ Nta
β0ς Ο
πρόεδ ΧΚ Τραμη, 9
Παρέμβαση Μέρκελ για Πρέσπες
Είμαι ευγνώμων στον κ. Τσίπρα — Δεν νομίζω να τον κ. Μητσοτάκη
τ ης Πρε-
της
ψης Της
Μέρκελ, η
οποια στο Μέγαρο Mo
ξΙμου tOV
Η x. ουμ«ρωνία
(lPOS K. Και TOV
ΙΤΙ ΔΜ ΓΙΟΙ]
την εξεύρεση
ttlS
συνάντησης Τον Της
Ν.Δ. Κυριάκο
On τας θέσεις αλλά εκτίμησε
ΤΟΙ 1tTV lltl
να εκφράζει
της.
Σημειώνετα Ι ΙΙΙ." η στη 20ΙΙλή
ΤΙΙ5 ΠΓΔΜ για την της συ-
ΙΙφυ ήταν rllM)-
Χθες . για
O K. Την ΙΙξ
λάδας , ά κα
tOllOS.
ενώ επίσης, στα
των ΤΟΙ
κατοχικού δανείου.
H rtMlavi&a ο Λ έξηι: Το5ηρ«. οιο Μέγαρο Μοξίμου ξεκινήσουν οι
"Δεν ΙΟ μιας αλλά η η K.
Μπαίνει σε λειτουργία
ο ΧΥΤΥ Γραμματικού
Ωστόσο, δεν λείπουν οι ιστορίες παραλογισμού
Το σύστημα φυσικού
αερίου στα όριά του
Από την αυξημένη λόγω κακοκαιρίας
Σε λειτουργία
Τεθεί
ημέρες Ο ΧΥΤΥ
με υπόλειμμα
ΤΟ Κέντρο Διαλ0γής Αν (Ι
ΚΟςΚοηίΟΙΙ.
ΚΙΙΙ με το πρόγραμ-
Σύνδεσμος (ΕΔΣΝΑ) θα
ραλάβει το σε τρεις μή-
ΚΙΙΙ η πλήρης
ΤΟΙ) θα μ ΙΤΙ ανάοα ΟΤΟ
διαχείρπιης
ριμμάτων της πρωτεύουσας.
Την σΤΙγνή.
οπίΤΙ αηαλ-
λοτριωμένη έκταση, Ίάνω
ΟΤΙΤ Χάραξη
Σελ. 7
Η ηαραιειαμένη
κιιι ιι ιιι) ξημένη
φυσικού
φέρει μία
ακόμη οτο τοι το
σΙ οΤΙΙμα. Για Καλύψει ΤΙς
αυξημένες ανάγκες, η ΔΕΠΑ
τι5
αερίου G).
αν οριακά
ΤΟΙ ΟΙ η
μία την
ολιγωρία των αρμόδιων
ρέων. ΟΙ την
ΟΤΙγμΛ λάβουν
μέτρα για να
την επάρκεια της χώρας σε
ΙνέργΙ ΙΙΙ Κα Ι
αέριο. m.22
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
Τρίγωνα συμφερόντων
Παρασκήνιο
με στόχο
τις 151 Ψήφους
Με « όρους" ο Καμμένος
"ΙΙΙ με
Σε πλήρη εξέλιξη το
(ΙοραοκΛνιο αναφορικά με τη δυνατό-
ΤΟΙ Αλέξη
να νέα
Ι 51
οτη σημερινή συνάντησή του με
Πάνο Καμμένο δεν θα δυ-
O ΙΙΙΙουργός οτη
Ενώ η τ
νηοη αρχές της "Ιό.
lltvns 3
Αύξηση 284%
των αφίξεων
μέσω Εβρου
ιο 2018
Αύξηση 284% καταγςκΊφεται το 2018
Στα Ανατολικοί)
Αιγαίου είχαμε αύξηση αφίξεις ΤΙς
έτος 47 , 929
οφυγΙ ς ΚΟ Ι 6
ΚΥΡΙΟ
Κρίσιμη
παράμετρος
οι Της Γερμανίδας κα-
σαν σημαντικό κομμάτι llTS
ΙΙΙ>ΙΙΥΙΙΙΙΙικΜητας, ΟΙ
χωράς
Φόρων των η
Το ΒΕ-
ι την
Ο Ι μόΤΙΙΤΙΙ ζητήματος ή
Χωρίς μείωση
στόχων το πρωτογενές
οδηγήσει
ΧΙΟΙ)εί το μ εταρρυΟμάφεων
Μια δύσκολη μάχη
με
010 .
ιον ΓΙήπΚαΙΙΙΙένοόΙΙ
μ η ΙΚΚ. Ιαν
ΙΙΙ( Ο
Ο ΣΥΡΙΙΑ. ε
π μ ΙΜΙΟ
με εηΙΙΙ.Ι ίο
η άλ. η ιΠ
μι K.
Ι ΟΙΚ
ΑΝΕΛ
ιη ΙΙΙ" Πρεσπών αλλά ,
εάν ιη ιη ,
K. Π εφ3
η στη
όλη
Ι K O Κα%Ιέ
ΟΙ ΟΙ Πάν ΙΙΙ
ΙΟΝ κυβερνήοεών
ΙΤΥ* . o
ΔΙΙ η η "ΙΙ
όΙΙ
Ιέ.ΙΔ( Ι K
ανάγκη. άγριο,
Την προτομή έ:πΙψΜ ρύς ΙΤηΡ,ΙΙΙύιη
1,800 η
ΙΤάμη
που σιεγάζονταν ΠΩλΙΙώΙΧΙς. θ0ΙΙΙΙ-
ματίστηκαν με αβλήοφη
μετ.. t"
με οιη . να
όοοελΊΙ 9
ρ Fyessreader

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο