Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-11012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΘΩΟΙ
οι αιρετοί του Δήμου Αγρινίου
νια τις αναθέσεις
ΤληξΙ η πολύμηνη δικαστική διομέχη
με 27
των
Μια καλλιτεχνική φλέβα
στα σπλάχνα
της Αστυνομίας
Ακαρνανίας
ΕΙOΙΙΙ“ η νέα ΙΙΙέρυγα
LAVA
ENERCV
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ ι
Αναμένονται 10
εργαζόμενοι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο