Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

11
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOΥ 2019
11.50
ΑΝΑΤΟΛΙ-Ι
anatolhE
Καθημερινή εφημερίδα Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής: ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρον«ή έκδοση: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
νίκεξ συνέχισαν όι πρώτοήόροι/
στην ΕΠΣΛ
Μεγάλο αφιερωμάι στο.ρεμπέτικφτραγρύδι
Νέξξ άγκέλεφ> για ΟΦψ και ΑΕΝ
Συντήρηση τοι)
βιολογικού Ιεράπετρας
Ολοκληρώνεται μελέτη
για τριτοβάθμια
επεξεργασία
Νέα κρίση στον Ερυθρό
Σταυρό
Καταγγελίες τοι) Α.
Μαμαντόπουλ0Ι)
Μήνυμα παλλασιθιώτικης
ενότητας από τον
Σύλλογο Τριτέκνων
Λασιθίου
ΦΛΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
Kellogjscorn flakes (The 375g: 1,99€
Πέρκα:
στρογγυλό κατεψυγμένο: 1,29€
129€
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΚΑΝΤΙ "ΑΙ 11 ΚΙ ΙΤΗ ΙΙΛIΛ_Α ΝΑΙ ΙΤΟ AC1600K
Πώληση
ΕΠΙΜΕΝΙΔOΥ 5
Γεμίζει ο Αποσελέμης
Συζήτηση για την τροφοδοσία της Ανατ. Κρήτης
ΟΑΚ
ΑΤΣΑ.“ΚΙΙΣ
το νερό που έχουν
Με έντονες τις
ΤΟ Ε -
ρεμότητες. Πάντως το οι
θέμα δεν
ο Ανάπτυξης
τοι
Κρήτης να συζητήσει με
παρούσα όησυ
το
ΔΕΥΑ το θέμα της τροΙΙΚ
ΤΟ
με από
15 CKOT. Klj
το 2019
Την Τρίτη έχει προ
Πως
Την
"Τις Τομ
το φράγμα Αηοσε
φράγματος στην Λαγκάδα
λέμη στην
Αποσελέμη. όπου αναμέ-
Τερη Την έ-
Π:ρξη της λειτουργίας του
Αγί0Ι_Ι
ο ηρόεδρρς ΤΟ υ
χερσονήσου και Ηφα-
νι0μ0ύ
συζητηθεί η
τοι to
ης Ανατολικής Κρήτης.
ηως τα
από το
το φράγμα γέμιζε με
φράγμα. θα ξί-
ΚΙ ει-
τ« μέλη Διοι ητι
ΣΙ. μβουλίου του ΟΑΚ
ναι πως ξΙ
νερό σε διάστημα
λξΙ
δεν μπρρεί παρά να εί-
γουργία φράγματος
Αναμένεται δε "τη v ατζέ-
ναι
η ηροοπτι ή για τη” ηλή
WTO το Της
αποζημίωσης για τις αρο
το
ηγούμενες
ΤΟΙ
με τα στοι
"ΦΙ παραθέτει ρ
με τα
Του ΟΑΚ
οι δύο ε.
Ι
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.ε.
€10787
χηλές τμές
ΝξΑΠΟΠΗ ιερΑΓΙξΤΡΑ
28410.32100 28420.93100
ΤΟΙ
2018-2019 έως 5
2019.
Ταμιευτήρα
11781937
βικά μέτρα νερό. Σε
ΥόΤΕ.00
440Ι23 κυβικά.
δηλαδή 18334
μέσο
κοι 0c
ρες η τροφοδοσία έιοταοε
ΤΙς την
13 EK_
βικό το σι.ωοΚικό απόθεμα
πως το ούμες ο που μας
την Τετάρτη 6
2019 κιιι α-
φορά τη ι πρωινή εικόνα
(08:00 π.μ.> ο ταμιεννή
Αποσε,ξέμη
12892894
νερό ΑξΙΤει ve αναφερθεί
ότι από 03.00 έως ΤΙς
το πρωί Της
η ροή
ταμιευτι!ωα μέσω της σή
ήταν 51JOOO w-
βΙ ά Την κιιι ΚΙΙΤό
το τελευταίο δεκάωρο ει
330000
μέτρα σημειώνει ο
Κ. εξηγώπαξ
Πως Τα
που ηοοοδΙΤ€ στην τρο θ
φράγμα Τος
ας. Πρακτικά αυτό σημαί
νει
Πλημ-
μυρικώ νερά" to φράγμα
μπορεί βάζε.
ΤΟμμύρι0 ΤΟ 24ωρο.
Σύμβουλος του Ο.Α.Κ.
Φώτης Οψ-
Δ.Σ. 00-
ανακοίνωνε μέ
tO .hion
ΜΕΓΑΛΟ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
BAZAAR
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
10€ - 30€
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑΑΝΔΡΙΚΑ
ΟΛΑ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
ΡΟΥΧΑ
(ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΙ ΑΝΔΡΙΚΑ)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο