Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-11022019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ή μήπως όχι ;
στο Κτηματολόγιο
ΟΛΥΜΙΠΟ
την εκλογ
ΒΑΡΙΑ ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ H ΑΞΙ0ΠΙΤΓΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πώς το Μα ίμου
σχεδιάζει
να γλυτώάεί
συντριβή
Πόλεμος.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΑ
Σύγκρουση... κορυφής σΤ0 Μαξίμου
Προ των πυλών νέα ΚαΚOΚαιρία
2,ports
ΒΗΜΑ
το ΕΣΥ β
Την
ΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ„

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο