Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι
από τους λίγους"
AP. 150
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ οε-ΣΣΑΛΙΑΣ
0 Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗΟ,50 THlL 2441080888
οι Βάσεις στα ΑΕΙ
Οι εκτιμήσεις ντα τις βάσεις σε 47 σχολές
Βαρόμετρο της Χάνησης των βάσεων εισαγωγής
σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι φέτος το νέο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Αττιιάς το οποίο και αναμένεται
να τις επηρεάσει άμεσα όπως αναφέρεται σε δη-
μοσίειηια της εφημερίδας τα Νέα
Πτώση πολλών δείχνουν οι πρώτες
εκτιμήσεις για την πορεία της πλειονότητας των
φετινών βάσεων εισαγωγής, όπως προκύπτει
μετά την ανακοίνωση των επιδόσεων των
Αυτοδιοίκηση Κοινωνία—
Ξεκινά η αποκα- Εθελοντική
τάσταση ζημιών δράση
Στο οδικό δίκτυο Καθαριότητας από τον
της Π.Ε Καρδίτσας Μορφωτικό Σύλλογο
. από την Περιφέρεια Δαφνοσπηλιάς
Θεσσαλίας φ Σελ. 9 “ Το Βελέσι“ φ
με 3-μέΤΕλήΙί i
Συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τις Ενώ-
i i Η Χριστίνα Χάρμπα κατάφερε να σημειώσει
! σεις Αποστράτων για το ζήτημα των Ελλήνων
Πανελλήνιο Ρεκόρ και 3 μετάλλια στο Πανελλή-
! Στρατιωτικών που κρατούνται παράνομα στην Ι
! Αδριανούπολη
. Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμ-
6 ! βησης 2018 στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο
! Θεσσαλονίκης στις 5 με 8 Ιουλίου Σελ. 20
Φένια Κούνουπα
Υπεύθυνη καταστήματος Σοφάδων
Ασφάλειες
Παπάγου 22, Σοφάδες
τηλ: 24430 29251 - 6973 067340
email: humansofades@gmail.com.ll

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο