Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
11
ΙΟΥΛΙ0Υ 2018
860
ΑΝΑΤΟλΝ
Ξανάνοιξε η Μάκεδονομάχων
Θερινά Σχολεία στον Αγιο
Κατ οίκον νοσηλεία των
ογκολογικών ασθενών
Παγκρήτια συγκέντρωση των
συνταξιούχων σήμερα στον
Άγιο Νικόλαο
28
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
«ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΤΕΤ ΑΡΤ Η Σ
"ΥΛΏΝ Α κι-
Σελίδα 21
Πρωτιά για Δημ. Σφυράκη και M. Κοντολαιμάκη
στο 40 Ενωσιακό*λθλημα τένις Ε3
Αύξηση των θέσεων
εργασίας στο Νι Λασιθίου
Κρίσιμο όμως το ερώτημα με τι μισθούς δουλεύουν
ΜΙΧΑΑΗΣ ΑΤΣΑΑΑΚΙΙΣ
6420 περ.00όΤξ-
ΟΙ οτο
νομό Λασιθίου από τις
ΚΟΙ Τις 010-
το πρώτο
ξάμηνο του 2018. σύμφωνα
-ΕΡΓΆΝΗ.
ταγράφΙΙ με ηλεκτρονικό
απασχόλησης
τικό ιομέα της οικονομίας.
πρόσληψης έφτασαν από
το μέχρι Ι-
της φετινής
τις 20.078 στο νομό Λα
*ΙΙΙ ΤΟ ΟΙλ0λ0
από
εργασίας τις 1,658. Είναι
δε οι
αηοχώρησης φτάνουν τις
4.420,
ρώνει ένα
οικειοθελών αποχωρήοεω
ΠΟμ
στις ουνθήκες εργασίας
ΌΤΙς έίΙΙΙIΙ
πολύ χαμηλές
λούν τις αποχιορΈεις.
σεων αορίστου χρόνου εί.
1.316 οι
Ι ό οι
Τις Ο-
Ι 0-07 _
Αν και το νοι.λαερο
το v"
νηματικά για τα
ΝΙΟ ερμηνευτούν
Τα
Για παράδειγμα. τα
προσλήψεων έναντι
ποχωρήσ€ .ο σε επίπεδο
ολήψεις για έντι εξάμηνο
μόνο το αριθμητικά
δεδομένα δεν μπορούν να
Την Σ"-
μαντικό στοιχείο είνοι ηως
Επίπεδο
32 Κι-
λιάδες νέοι ηλικίας % έως
24 από
Και
για που
μεγαλώνει οι.Ι ΤΧΙές. Αυτό
σημαίνει ρι Χαμηλά
νέ0Ι
Ιούνιος 2018
ΤΟ to
με τις αποχω
613 θέ-
1375
προσλήψεις αι 2.762 α
π0χωρήσες αξιο-
896
πως δεν
για
μενΟ υς ΤΟ
δουλειάς (στις περιπτώ
30 Ουμβέ
αορίστου
οιων ορισμένου χρόνου.
Στο νομό μας υπά0
τεράστια
δεν
μπορούμε να "Ιώς
ρώτημα
vc είναι με ηοιους
ΔΕΤΙ
Την ΤΟΠΙΚή Oljll±
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Ελληνικά
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Εισαγωγής
ΑΝΑΝΑΣ
Εισαγωγής
ΑΧΛΑΔΙΑ
0.96έ
Κοντούλες Ελληνικά
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Πώληση -
chillbox
greek frozen yogurt
Τετάρτη 11 Ιουλίου, 19:00
τοι Αγίου Νικολάου
Ακτή Κουνδούρου 15
Blue Star Ferries
BLlJE STAR ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙ0
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
sea miles
“Ιβατών4)Ι.Χ.;
ΕΚΠΤΩΣΗ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο