Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Λίρα «έκατό»
ή άξιολόγηση
μετονομασιΕς
Αξίζει διαβάσετε
ΙΙΙ μφέρον
Τήν ο
ωΜπάΙκττη
πρός N εππολίτπς
άνδρας ο (B )
4
Ύμνος πρός Τήν άφοσίωση
σέ έπιγραφή Τής Όδύσσειας
ΆνεκπλΙ3φθη ΙΠήν ή ξ πήλινη πλάκα
Στήν νότιο Κρήτη
Τά νέα τετελεσμένα
πρώτη ΙΠ.ρΙ1ΤΙΙ“ΤΙΚός ΙΠό τουρ κικό Ύπ. Άμύνης
ΡΙ στήν Δ ΕΗ
Τής
Κινη ΤΙ-Χότη;
δεξιά Τής ΝΔ
Μήπως ό λαός ξεχνά Τί σημαίνει Δεξιά;

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο