Χαραυγή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χαραυγή

Χαραυγή-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΧΑΡΑΥΓΗ
TOYTH Η TOYTH Η ΜΑΧΗ ΤΙΜΑ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝOΥΜΖ
Ι ΙΖη
ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ
META Το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΖ
ΔΙΛΛΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΤ„.
α,ν.Ω
και ΚΟΖ
σιιου. αι. )
ΜΕ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ
παιδεύουν την Παιδεία
Με: Και οι
Ιη τ:.Ί_ ΚΙΙΙ για l_ltV
ulS (3 ΥΙΙΙ ΓΙΟΙ&Ιαι: »3ts οι διάλογο ιιι: οργανώσεις
Vll ΙΙΙ„ ΙΙΙΙΙΥΙώυι ΙΙ, ΥΙΙΙ l.WV Ο ΙΙΙ ΙΔΙ.ΙΙωΙ1.
ΔΙάλ0Ϋ0 βάση
ΟΙ .ξμπαδξΙΠΙΚ0ί
ΔυναΙΙΚή
mv ηφωμιιιή
Λέξεις που έχουν a:
άηχη Τ
ρόλο . „
ΠΛΗΡΩΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ Η
ΧΡΙΙΠΙ ΤΩΝ -ΛΈΓΩΝ
ME ΣΗΜΑΣΙΑ„
Vtt
Δρωτική αύξηση ΊΙΙ ινών
&κ1ών
MM Ι.ηλακ λόγω βλάβης
μονάδα ΑΗΚ. Βλάβες ΚΟΙ σε
υπόγετ καλώδιο
νφΙΙΙΚOΙ)
OiK011 Χωρίς
προσφορές. έναντι €400 χιλ.
74 δΙOΦΜΤΙΚά περίπτερα
&εθνή μεροδρόμια
Πόλεμος για σχΕόι :
Συνεργατική.
ΑηρρρΙφ0ηΚε η νέα πρόταση
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ H ΓΑΜΙΑ
ΚΑΙ ιαΠΙΤΩθΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ
Με ΙΙΙ1ές ΦΙ με
ΔΗκττιςΤ"ΙΙίι , κατά ]
επίδοση μετά
Τη Μάλια
οι τιμές κατοκιών
κατά

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο