Μαγνησία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μαγνησία

Μαγνησία-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
"ΕΛΙΆ ΑΙΙςτςμ ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ο ΙΜΜτιτι
ΕΣΤΕΙΛΕ
THrw.lA „
oas


Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο