Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ =ΕΡΟΥΝ
radio
ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gr
έα Εγνατία
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
11.07.2018
210
2974
Τιμή: €1,00
ΤΟΝ ΤΑΡ
«Ο ΤΑΡ από όπου
o αγιηός
ματα από από άμμο!
Έπεαιν τα ανη. ώιαια αυτά
και πλημμύριτη o Κάμπος,
ευθύνες;» 7
ΤΡΙΧΟΠOΠΤΕΙΟ:
ΑΝΤΡΙΚΗΥΠΟθΕΣΗ
Ε ,η κληαπκό
ρικο για τοις άνΦες πω
εγκαταλαϊιαιν το
κάνα η διοίκιι-
Δήμχι
ΤΤΤ
ΤΟΙ."Χσπκής KiVITlS» s
ΕΝΩΣΗΚΑΛΑθ0ΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
«Μιιχιγιο» και με ΤάιμΙΙ
Ο χρόνος η ελληνική γραφαοκρατία, το «αριχτό» νομικό πλαίσιο και οι άε νέξας ΤΩΝ
ώΙΙΥΌύν στην κατάρρεικπι ΚΙίΙΚΙ με ιο απσιύποηια της ιστψίας της τύλης
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ
Μια πονεμένη ιστορία..
Ττηρηιέα αυτό το
ημερί$α τους ιςιοκτήτνς κτισμάτων χα.
ρακ ιηρισμένα ως ή και μνημεία ακόμη σε
τη &άσα0ή *Ιτιά μι "ΧΙς αποδΕΙΓ[ί ότι
ΥΙΙΙ tt1V
κε»ό. Η πτΙδήμψχος Καβά,νις ΔρακονάΚΙΙ
και ιιχ; ηυυ να ιαρέμβΕΙ η δημοτική
αρχή. ο πρώην β"Ι.νλΕυτής της ΝΔ Κλειτ0Ιώ-
της ητρΙ ,Ράφι-ι δικό του
το αξΙ0
Ποίηση της οικίας 4-5
ΔΙΕθΝΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΕΜΜΑΣ:
ΝΕΟΣ«ΕΤΑΙΡOΣ» ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ;
Ν1τκιί ,η στο συγχίητι.>
υπό το Γ*πτπισπίμιο
το Σ.Ιλ9
ΣΤΗΡΙΖΕΙΤΟΥΣ8
σττιαιςαπο
και
κατπγοροι.ήκνοικ ται ΤΑΡ παι
δικάζονται στις 12Ια0άχι
H ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥΓΙΑ ΝΑ ΨΑΡΙΛΑ!
Τρ της την
Καβάλα «ηέρασε ένα με φάφΙΙΤ, το οποίο
τοι
διές προκάλε.πα ν όσους Γ.κπί»η την από
to σημεία. ΟΙ ηοΙ) στην
Ποίησαν η
λίγο ην πλένονιάς Ι ην με το ηλΙΧΊΙΚδ όχημα.
μαΘήματα δημοτικού
πουκαμισάς
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚOΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ-ΚΕΝΤΡΟ: Ομονοίας 77 & Φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Έ ,ηρξη εγ“γΡΜΠίιν θερινών τμημάΤύΜ. 2 Μτήου 2018 ΙΙ Έ .ηι:ξη μαθημάτων θερι*ών τμημάτων. 21 Κηινίου 2018

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο