Νέοι ορίζοντες


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέοι ορίζοντες

Νέοι ορίζοντες-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΟΙ ΟΡΙΖΟΠΤΕΣ±ς
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΤΛΤτα“
ικκΛΙΙΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΛΗ
282X1233." .
lOlJPASSlS
lV07
3,29€
-501
Πως θα αποφύγουμε τα «εγκλήματα»
σΤ0 Κρητικό ελαιόλαδο;
Στη κορυφή
τα Φαλάσαρνα
Το 100% αγγίζουν οι πληρότητες στα καταλύματα
της περιοχής μέσω booking για Ιούλιο και Αύγουστο
Λίγο πιο ΚάΤω το ΚαστέλλΙ (83-90%)
και η Χρυσοσκαλίτισσα (87-90%)
REA.l ESTATE
ΝΙΚ. & ΣΥ.
Crete Perfect Home
Ο.ΙΙΟη
A.ropa - - ΕΝΟΙΚΙΑΙΕΙΣ
περικΛΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
Α,ηιΣΤΕΥΤΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ "
18220 - m.
ΤΑΧΙ OFF CE
ΚΙΝ.;

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο