Πατρις Ηλείας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας

Πατρις Ηλείας-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΡΓΟ6ΕΚΑΤ.
ΓΙΑ ΤΟ
και πολύ σημαντικό!
12-13
ΕΠΕΣΕΜΕΤΗΝ
H W ΑΡΧΑΙΟΓΕΡΙι ΕΜΙ)ΣΙΙ
Τραγωδία με γνωστό δ3χρονο στην Αμαλιάδα
Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΣΟΣ
προώθησης
ΤΟΟφΒλΟΥΗΕΠΟΤΕΙ
, στις ΜλΙΤΙΚές
Αδυνατεί νι
ENTER
13 πΙΧοΠ
Ο ΟΜΗΡΟΣ
ρχί
στην Α
ΠΡΙΝ ΤΟΝ μ Κ
ΠΙΕΡΟΚΑΙΤΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ικπιτοπογ
Απορριμματοφόρα
μέσω Eurobank
ΕΡΟΦΙΛ.ΑΗ
-ntT0tAAAttitEpo
ΣΩΖΟΜΕΝΟΓΡΑΠΤΟ
ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝΕΠΩΝ»
50
10
istante
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ τον ΝΌΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ τοπικΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο