Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-11072018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.ar
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς TOY K
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4667 - 0,50 ευρώ
Διερεύνηση 100 ταφικών κατασκειχύν και θέσεων σε Θεοδόσια και Ίσωμα
Νέες αρχαιολογικές θέσεις και ευρήματα από
τις ανασκαφές για τον ΤΑΡ στην Κ. Μακεδονία
Ίσωμα, ρωμαϊκό νεκροταφείο
σελίδα 3
Πρώτος πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Κεντρικής Μακεδο-
νίας ο Μιχάλης Ζορμπίδης
Στο νεοσύστατο
ό ργαν() εκλέχτηκε
αντιπρόεδρος ο κ.
Παύλος
Τονικίδης, πρό-
εδρος τον Επιμε-
λητηρίου Κιλκίς
σελίδα 7
Μαθή-
ματα κο-
λύμβησης
στον
Αλέξαν-
δρο
ΘΡΑΚΗ — Ιστορία, Λαογρα-
φία, Μουσική, Ηθη και Εθιμα
Η διατροφή
στην
ενιαία
Θράκη,
Ανατολική,
Δυτική και
Βόρεια (Αν.
Γράφει o
Ρωμυλία) Κώστας Πινέλης
σελίδες 8-9
Εν κατακλείδι...
του
Ευστάθιου
Πολιτικού
Μηχανικού
σελίδα 7
Στη μνήμη
Αικατερίνης
Χρίστου Αλευρά
Γράφει o Δτμιοτικός Σύμβουλος
Γ Αλίρης
σελίδα 6
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Κάρτες Διαρκείας
και Εισιτήρια
με έκπτωση 50%
για όλα τα Αθλητιγά Σωματεία
ΤΥΠΟγραφείο
των ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.: 23410 27307-23762
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Κιλκίς

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο