Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

11
ΙΟΥΛΙOΥ 2019
ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
Πτώσεις των βάσεων
εισαγωγής
Συμβουλές στους
μαθητές για τη σωστή
συμπλήρωση των
μηχανογραφικών
()λα έτοιμα για να
ξανανοίξει το «Χριστίνα»
Θετικές εξελίξεις για
τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην
Ιεράπετρα και τη Σητεία
ΚΡΟΥΣΤΑΣ 2019
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ
- ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ι0ΥΛΙ0Υ
Μια
τον ΑΟΑΝ
Στον Αθερινόλακκο οι γεννήτριες
που δεν θέλουν στον Αποκόρωνα
Απομακρύνονται από τα Χανιά και έρχονται στο Λασίθι
ΣΤΟ. μι-
μία
Η ΔΕΗ
σης 24
ΔΕΗ
η αρχή ΟΙ
νω .ή
ΠΟΟ -
το πρΙ>
τη
η Κρή“
ως ή
501 c.
00
έχει
μέχρι
την
Ιλληπή
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙθΙOΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΖ
€10787
ηναγώησκ ημές
Ν ε ΑΠOΛΗ ιερΑπετρΑ
28410.32100 28420.93100

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο