Φιλελεύθερος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Φιλελεύθερος-11072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Οπισθόφυλλο Φιλελεύθερος-11072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ Αποκοπο ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΑΝΕΒΗΚΕ ΓΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
0 ι λελείι0ερος
Στοχοι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΙΙ]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΙΙΙΛΟΙΊ1
Ή ΜΙΑ ΓΑΤΑ
ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ
τογ ΤΑΣΟΥ Ι. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ
Αυτή την
Παρασκευή
μαζί με
τον « Φ»
ΑΥΣΤΗΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΡ ΟΥ
ως τις αρχές Αυγούστου έρχεται
έοιφρ ογικό με μειώσεις φόρων για όλ ς--
4
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣ0Χ0ϊΔΗ
ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΤΗΝ
Την άμεση ανάγκη για επιστροφή στην
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συ-
κανονικότητα και την εμπέδωση της νομι-
νεννόηση με το Μαξίμου, ώστε οι πολίτες
μότητας παντού υπηρετεί το κυβερνητικό
να αντιληφθούν την αλλαγή στη γειτονιά
ΣΕλ. 12-13 σχέδιο, που έθεσε ήδη σε εφαρμογή το
τους. Ταυτοχρόνως το μήνυμα για μηδε-
ΙΙΙ Ι
ΟΕΟΔΙΡΙΚΑΚΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ
Η ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ
Σ". 13
ΙΚΟΝΟΥΙΑΣί
νικη ανοχή στους παρανομούντες φθάνει
ηχηρό από τις πρώτες κινήσεις των αρ-
μόδιων αρχών και παράγει αποτελέσματα
στην πράξη
channel
Το μεγάλο κανάλι
onetv.gr
nova ΘΈΣΗ 987 cosM0T€
111
ΥOΙιΤΙι e One Channel Live

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο