Γνώμη της Πάτρας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας

Γνώμη της Πάτρας-11072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Γνώμη της Πάτρας

Οπισθόφυλλο Γνώμη της Πάτρας-11072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΜΠΤΗ
11
ΙΟΥΛΙΟΥ
2019
ΝΕΟΣ
ΓΙΑ ΜΠΕΚΙΡΗ
Διευθυντής
στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού
στη Βουλή
ΚΙΚΙΛΙΑΣ,
Ξεκινάει
επισκέψεις
σε νοσοκομεία
ΠΑ ΤΟΝ ι. ΑΡΧΗΓΟ ΕΚΑΣ.
Η παραίτηση
φέρνει κρίσεις
Ρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
N. ΦΑΡΜΑΚΗΣ-Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα πρώτο φλερτ
για συνεργασία
ΠΟΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΕΛ. 18-19
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΗΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΙ 12 ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ
«οι στόχοι ψηλά, το βλέμμα χαμηλά»
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΙΑΝ α πιογπι
B. ΚΑΛΑΝΙΑΙΆΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ -ΔΙΑΓΡΑΦΗ
2610 526 439
ΠΑΤΡΩΝ πΥΡΓ0Υ 2, ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ
10 ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΙΙΙΤΡΟΙΙΙΣ
Η Νομική, οι αντιδράσεις
και η απόφαση
ΣΕΛ. ΙΙ
ΚΑΛΥΤΕΡOΣ ΤΗΣ Ο ΜΑΚΗΣΠΑΤΡΑΙ
Νέα διάκριση
για τον Προμηθέα
Τοφάλεια: Ικανοποιητική συμμετοχή
BROS- S -Α
ΝΑΤΙΟΝΑΙ & INTERNATIONAL SERVICES
TRANSPORT.SPEClAl TiANSPORT.TRllCk STATION.TERHlNAl

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο