Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-11072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

11
Ι0ΥΛΙ0Υ 2019
ΕΤΟΣ:49
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13917
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
T: 210 38 17 700 - 210 3817 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331-210 3817 281 E: iho@otenet.gr W:
30 θα πρέπει
να η ΠΙΗ;πη δόση
τοι- φόρου Δ"ήΙΙΙΙτος
φόρο
ΟΙ ΗΠΑ καλούν ΤΙς
Αρχές "Ι
τις πΙΙΙΗΚOΙιες ε νήηΤΙΙς
στην Κύπρου
και Ανατολικής
μία ημέρα η
ότι η
της μ.
μέτρα.
ΗΠΑ
Μάτι
18 21
30
ΙΟΒΕ
2019, Ι , Ι
Τρ ΠΙ
ρ ΟΤΟ
ΤΟ 20 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ NEA ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
Φορολογικές ανάσες
με στόχο την ανάπτυξη
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑλλΗλΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ
tlVtll
7 ttl
"Ιλύ-
Ελλάδα , o
22
λογικό
η ημ μΙα της.
το e lt k, το 1/3 τ K
ο e Ικό
οπ ,opo-
τα εξής
ΠΙΟ
(8636 ευρώ)
το 2020
τοι. οτο
ΦΠΑ
ΣΤ αδ Της
ΤΟΙ ΦΠΑ ΟΤ“ α
ΦΠΑ οτο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο