Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-11072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-11072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΝΟΧΎΡΩΤΗ
ΑΙ.ΙΤΑΙ.ΙΑ
H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΔΙΑΣΩΣΙ-1Σ ΤΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ο ΤΕΝΤ ΜΠΑΝΤΙ ΣΑΓΗΝΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΆΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
B ΕΚΔΟΣΗ
EtOS 1000 Δρ. φύλλου Ιδρυιής; Γ. A. Βλάχος
ΑΘΉΝΑ. ΙΙ ΙΟΥΛΙOΥ
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Νέος αρχηγός
στην ΕΛΑΣ.
ΕΛΑΣ.
κρέπ
την του Αριστείδη
avoutvlta.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κάτω από τη βάση
ένας στους τρεις
σημαντική πτώση των βόοιων σε
ορισμΙνις από
βάση 10.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Πρώτος σταθμός
το υπουργείο Παιδείας
πρώτο θο ιη σκιφθΙί ο ηρω
θυηουονός Κυριάκος
έτσι tn
Όυ Την ΊΙ-
βέφνηση. m. S
Πρόεδρος Βουλής:
της Βουλής
18 ΙουλΙου.
4. ΤΟ
Ανακάλυψη: βρέ.
ΟΙ
στην στην ευρύτερη
που στο
ΣΤΟ l.
Ον ΙΟ ΙΜΙΙΙ0ίΙ1ρ
ξης φέτος. ΕπΙσης οηΙΙΙώνει "Ι.Κ
και της
λωσης. 22
ΝΟ ΤΟν
ιη δημιουργΙα νέου κόμματοε
Έίρποε ο Ρειξέη
από ΙΙς
ς ΤΝΙΙΠ
tov 9
ΗΠΑ Τη
που στο
Διαδώ τυο ο
Των ΗΠΑ.
"Ebbv ιαι_ΙΙό
Φονική κακοκαιρία έπληξε την Χαλκιδική
ΙξΙ τη
ρεικη στεΗστρου. H Χαλκιδική ενώ ΚΙ]ΙΟηιν ιου
πεμακή κλιμάκιο. στη αλ>ή στη ΤΟ- 6
Φρένο Μέρκελ για το πλεόνασμα
Υποστήριξε ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ελληνικό πρόγραμμα
ΤΟΙ Τρ
ΑΥΚΕλΦ
δίνοντας μια των
να τους
Της χαλά-
Π OlKO
νομικών Ίπαν κατ διν
λόγο αλλαγή ΤΟΙ
ΜΕ
πως οι
ΠΟΙΟ όμμα Ο πρωθΙΙ
καθώς αυτά
Τα ΟΠΟΙΟ tXtl δια-
H Ελληνική κυβέρνηση
-να σημειώνουν
υψηλών
ισχυρή
θα την η
δΙΙΚδΙ_Κή0ΙΙ
. τόνιζαν . 22
Επικοινωνιακό σόου από Ερντογάν
ΡΕΙζέη Τσγίη Ερντογά ι όΙΙ η γεωτρήσεων ξεηνήοεφ . "ρά ΙΙΚ
α νΙΙ8ράαΙΙΙ: από to Στέπ Ντιπάρτμεντ. αλλό τις γιο λήψη μέτρων αηό ιην
ΣΧΟΛΙΟ Ι Τογ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Η νέα μας κυβέρνηση
Διαψεύδει
τα πετροδολάρια
o Σαλβίνι
Από ιτι Ρωσία
Ο της
ηγέ ΤΤΙ
της
το όμμα του λάΝΙ
ΙΚό ΤΟ μ Ο
ΟΤΙ
στην
που προέρχονται από το ρωσικό
Ίετρέλα ο. πρα τη Μγκα. ΙΟ
Ηλεκτρονικό
«μπλοκάκι»
για υπουργούς
Τα μυστικά του "Μαζί.
ΤΟ ΠΕριέ
μ Ί Ι ΤΟΙ
κυ&ρνητικού έργου Μαζ1 . O ΤΙΜΙΙ-
12
ΤΠΥΙΚΟΟς .
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Κυνισμός
Η κρΟΚται. Στη
μωιά κυριαρχεί το α*τημα
ΥΙΟ μέχρι
την Τα".
το αίτημα
ήθη
OIOS μ Vta
να ΙΙΙ
Και ποιι η κι
tVO wto
θυμίζΕΙ
φμός μη
το
tiVOl η ΚΟΙ η
ιπο
Ι ΚΟΙ Καλή ΙΙΙ-
στη ΟΤΟ
μη0" ώΙΙΙ
τον
μ πά αα
ΌΙΔ . t"
ΙΝήμπς Ανδρέα Π0ΜΝδρέου. νο οηοιο
. με ΙΙΙ" " ξώ ,
ΙΛΙΙΙΙ"θη μι Ν.Δ.
από ψηφοφόρους
ΠΑΣΟΚ-
ιο . ΙΙΙ-
ΠΟΙΙ trk
Αυτή η μεταστε ,οοθείοα ηολΙ
ΤΙ ή ΙΟ Ιης
Ακόμη ιο υηουρ
Π αΑΙΙη
ηρι*ωυρψ ύ τοι Κώστα Ζημι-
ΟΙ "Ο u θα
κροίιοντοι με οσιυνομΙο ιη
άτομο ιιροιώδοιι
"Ι Τό τρ μ μσΤήρην Ι
ότι
χρι ς
ΣΙη. .ρότηρ.ε, ο
ποιες Δεξιάς. ή
μη ρύγ.ρονη
σεφ νια νο ,
μέλη Vo-
νειοκωτΙας. πολιτικά
με ΤΟΙ ξ
Της
Π ξνΤΟ
κοι άτονο.
έπραξε", λοιπόν ο
η ηήνε ΙΙΙ ΣΥΡΙΙΑ.
ρ Κρή-
001JV tlS ΤΟΙΚ,
Τα Λ μι
τους. , Ο
Η μουσική ταξιδεύει
ΙΙλη
ι στα
του τη ΕΙ)ρο. τη Λ*σβο ιη Φολέ
γανδρο, οι κοιοι Ιξ0"ΕΙΙΑί
με το έργο του ιου ΡοβέΑ
ιον 15

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο