Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-11072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Νεκρός 89χρονος
λουόμενος σε παραλία
της Μάνης 7
οι Κινέζοι της Ναντσίνγκ «Pavlopetri Watch Day»
στη Σπάρτη για την ενίσχυση με οικολογικές αναφορές
της συνεργασίας
10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
πιμηιη 2019 23 Ι Ι τιμή φύλλου
τηλ 2731M1253 2731081250
Γ. Σαρελάκος: «Προσωπική ευθύνη όλων μας η προστασία»
Μανιάτης μαχητής
για το περιβάλλον
Αποκλειστική συνέντευξη του ιδρυτή του φορέα «Aegean Rebreath»
Στη συναίσθηση της ευθύνης
ποι_ι Πρέπει να
όλοι "το
και τις επόμενες γενεές και ιην
είναι οι δύο άξονες ποι_ι
εστιάζει o φορέας -Aegean
Rebreath . ο οποίος διενεργεί
ανέλκυσης.
κοι
ριμμόιων από τον βυθό. μτ
σκοπό την ανακύκλωσή τουφ
Η Ομάδα "Aegean Re-
breath
ριότηιες της το 2017 μέσω
Σήμερα. ο φορέας
το
έργο του. τα μέλη ιου κοι τις
συνέργειες Ιου. βάζοντας Τις
βάσεις για μοντέλο
Εθνικό επίπεδο. Η δράση της
Aegean Rebreath αποσκο-
στην υλοποίηση ενός προ-
θαλασσών. με Βάση τις αρχές
Κυκλικής Στό-
ρωοη και η ευαισθητοποίηση
Των αλιευτικών κοι τοπικών
οι με
κοι tOV
Ιδιωτικό τομέα προκειμένου
Ιστιοφόρο με μετανάστες
στις ακτές της Μάνης
48 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφη στο Γύθειο
Κινητοποίηση Otn ΛΙ-
μενική Αρχή ΓΙ.Ιθείου τις πρωι-
v« ώρες 19,71.
υπήρξε ειδοποίηση για ηκυρο-
θολημένο ιστιοφόρο σκάφος.
λοιπών
οιη θαλάσσιο ηιριοχή έξω από
Τον όρμο Πόρτο Κάγιο οιον
Δήμο Ανατολικής
να υπάρξει μία κοινή. auvll-
δητή κοι στομωμένη απάντηση
ηρόβλημα
ηονσης ιων θαλασσών. Αξιο-
είναι ότι οι
η της
-Aegean Rebreath txtl ανα-
γνωριστεί και προβληθεί οι
μερικά to μεγαλύτερα
θνή ΜΜΕ.
cv θαλάσσια περιοχή πε-
ριη0λΙΚό τοι
κοι to
ΡΟΥΛΆ- Ν.Γ. 1 Ι. τα οποία εντό-
το ιστιοφόρο με 48
επιβαίνοντες (23
άνδρες. 9 γυναίκες και Ιέ ποι-
διά) _ 7
θρίλερ
με πτώμα νότια
της Μονεμβασιάς
Εντοπίστηκε
σε αποσύνθεση
Μυστήριο στην ΠΣ
ριοχή του Δ. Μοντμθο0Ιάς
από ένα μακά6ριο εύρημα
nou οποκαλώφ€ηκε τις απο-
γευμαΙΙΝές ώρις της Κυρια-
1717) απομονωμένη
προχωρημένη σήψη και μη
αναγνωρίσιμη εντοπίστηκε σε
OKTh στη
περιοχή στο οκρωτήρι Κα-
μήλΙ. ποι_ι
Μονεμβασίας (ανάμεσα Αγ.
Φωκά και ΒελανίδιαΙ.
Η σορός μεταφέρθηκε στην
Ιατροδικαστική Υπηρεσία
ΥΙΟ
1101) οδηγήσει
στην ταυτότητα του ατόμου.
ωστόσο η ηροχωρημένη
σήψη ΠΡΟ-
ανσμώρισης. αν
δηλαδή ή
οι Αρχές θο διερευνήσουν
εάν ηρόκειτοι εγκλημα-
τική ενέργεια ή o θάνατος
ΟφείλΕΤOΙ ΟΕ άλλο
φακέλους με υηοθέοεις ατό-
ΠΟυ ή έχουν
δηλωθεί ως εξαφανισ€έντες
Προανάκριση διενεργείται
το A Τμήμα
Βοιών.
Έλεος και Κουράγιο
Ελλάδα!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο