Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport

Μetrosport-11072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΤΟΙΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΤ*
ΑΠΟ
O ΛΟΥΚΑΣ ΕΑΣΑ
ΓΙΑ ΜΑΧΗ
ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ:
„0Α ΔΩΣΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ„
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
TOY
ΤξΛρΣ Απο ΑΙκ,
«ΛΕΥΤΕΡΗ
ΜΕΙΝΕ»
ΤΟΝ
ΙΟΑΟ
ΠΛΛΙΝΙΛ
γηοοα
THttnOPTlRrK
„παΛΙΥΙΙ. Ο
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
,ΕΡ3ΕΤΑΙ
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ$ΤΟΥ ΦΕΡΕϊΡΑΥΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥλΠΑΟΚ
ΥΤ "Ι ΤΟ
ΤΟΥ Τ
ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΠΡΑΝΚ0 ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΩΡΕΣ
ΣΥΖΚΤφαΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
«Α±ΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ
ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ„
METROMET
Y ho(L
-3
Α ΤΕΤ
ME ΤΟΝ
πρΔΟΣφΑΙΡΙΚΟξ
ΕΛΠΙΔΕΣ
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙ0,
ΓΙΑ 14 ΣΤΗ
supER
ΚΑΙ TOY ΗΡΑΚΛΗ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο