Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-11072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-11072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
TRIP
ΚΟΠΗΚΕ
ΤΟ ΝΗΜΑ
ΣΤΑ 25...
και ευλαβής.
ΙΙΙΙ"ΙΚή ξιδΙΚόιη
Ενα δυστύχημα
ψι ια πάντα .
ΔΙΕθΥΝΤΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
ΕΙΙέοιρεψΙ αναβαθμισμέ-
Ο Μιχάλης M
ι.κ διευθυντής ιου ,ΡαφΙά-
οι Ηθοποιοι
ΠΗΡΑΝ
ΤΟΝ ΡΟΛΟ
την έδρα της ΑΠ-
Ιας ο Α. Τσίπρας.
ttW
ytvd- *οι).
ΠΕΜΠΤΗ
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
11
ΙΟΥΛΙOΥ 2019
ΙΙΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ετοΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Το TRIP ήρθε να μας δρόσίσει
TO καλοκαιρινό TRlP
βιβλία,
Και πρόσωπα της
πόλης...
πό κατάργηση
η Νομική Πατρών
ΤΟ ΙΕκουε
Κεραμέως: Δεν
χρειαζόμαστε μια
ακόμα Σχολή,
είπε η υπουργός
σε διάβημα που
της έγινε
ιμφιμρ
Ι ΙΙΙ I
ΣΥΝΝΕΦΙΕΣ
στις Τάξεις
βουλευτών Και
στελεχών ΝΔ
Αχαΐας ποιι τους
βάζει δύσκολα
η Κυβέρνηση
44
Ο στίβος αξίζει την ψήφο μας
για Πανε».Δνιο στίβ0υ που θα φιλοξενήσει η Πάτρα. αποτέλεσαν .Το«λεια..
μπελοποννησιακό. Τα άλματα εντυπώσεις. σε έπ διεθνές ζητάει περισσότερη στήριξη από
την πόλη. Η ΔέσΙΙOΙΚΙ ΜΟΙ" 2η της ημέρας. τα 400μ, 4η Πολυτίμη Μαντά με ατομικό ρεκόρ (φωΙ.
Μπροστά οι ένο μπαράζ
Περ
ΚΙΙΙ η
Παιδείας κλήθηκε οι απο-
η Νομική Σχολή κο
KCll χφΟ
ρίς καν txtl συσταθεί.
ανΙΙ
δράοεις και όχι μόνο από
tllV > S
« Ρίχνουν» το
ΚαραμανδάνεΙ0
μπορεί να δίνει ΙΙαιδΙΙΙ-
ειδικότητα.
3,
Πού... το πάει
η Φλόγα;
Μελετάται πράγματι
ΙΙΙΙό ΝόΙΙΙΙ
νησο. και όχι από Πάιρα.
ianomi
από ην κούΡα).
5€
20
στην τιμή Των 100€.
ΝΤΕΖΕΝέ
184 & Ι Ι ΥΠ
& Τ 26 Ι Ο 22 (M On

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο