Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

11
ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
Συνάντηση του:Περιφερειάρχη Κρήτης
με-τους Αντιπέριφερειάρχεςιι
παιδιά θα να
O B. ΦΙ)Ι3 άΚΙΙς «A»
ΑΠΟ
ΓΕΙΩ
9ήκα“ξ,.
αφΙΈΕΙς
ίόΙα
ΙΜ0γραφή
Βιβλιοχαρτοπωλείο
γρααή
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΠΛΕΙ0
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΡΗΤΗΙ
ΝΤΟΜΑΤΕΣΑΑΣΙθΙ0Υ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ηηκετο ΡΙΓΈ (Ι2ΤΝΧ)
ΟΙ ηροτ οΡΕΙ ηποηΕΙΞΗ
22
ΕξαιρέτικοίΙάγών.ες πόδηλά_τρμ.στη.Νεάηοξή
Η αποκατάσταση
των ζημιών στη Σητεία
Συζήτηση για τα έργα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται
ΚΙΙΣ
Σητείας ή"" αΙζΙ
ΚρήνΚ
άπη
Σηπίας
έργο
Γ"ρίηω lS
O Δήμαριος
trk
*.όΙΚς
έρ ω
μέσα από
μία o
@Laser-Eve
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ W
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩπΙΑΣ. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΫ-ΠΡΕΣΒΥΩΠΆΣ
& rEPMANlK0 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙ0

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο