Δημοκρατική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατική

Δημοκρατική-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΑΥΤΟΨΙΑ
Αμεση ανταπόκριση
του δημάρχου σε αίτημα
για την αποκατάσταση
των «κακώς κειμένων»
στο Δικαστικό Μέγαρο
Υπερπροσπάθεια για λύσεις στα
ιστορικά κτήρια της Ρόδου Σελ. 12
ΣΕ 189 ΕΚ. ε ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ Η ΑΞΙΑ
Ο Δήμος Ρόδου κατέχει
600 κτίσματα και
149 αγροτεμάχια
σε όλο το νησί
Αν δεν απαλλάσσοντο οι Δήμοι από τον ΕΝ-
ΦΙΑ για κτήρια ποιι Ιδιοχρη0ΙΙΙ0Π0Ι0ύνται θα
έπρεπε να πληρώνει εκατ. ευρώ!! Σελ. 5
»η δημοκρατιμςή —
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
11.168
ΤΙΜΗ: 1 C
ΠΕΤ
(Μοιρασθείτε
το φυσικό αέριο
προτού να είναι αργά»!
ΑΝΤΙΤέΟΜΟΚΡΑΤIΚΗ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
Χάθηκαν δύο αντιαρματικά και
πυρομαχικά από στρατιωτική μονάδα
Σελ. 6
ΑΝΑΡΤΗθΗΚΕ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Επικυρώθηκε το πρακτικό
σύμπραξης των παρατάξεων
Καμπουράκη και Καρίκη
(E3icPallicev
1 θέβΔήξίη5Ι λε ξά
η ηροοςορό μέχρις
-άρόράό Λεάόύργίος
ΕΛΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου
αξιοποιεί το σύνολο
των στελεχών
τηςτιαράταξής του
Λειτουργικό το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας
οι τομείς των αρμοδιοτήτων ποιι επελέγησαν από τον περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο, αποτυπώνουν ΤΙς
πολιτικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των νησιών, όπως
αυτές αναδείχθηκαν μέσα από Την εμπειρία Της πρώτης πενταετούς θητείας, με γνώμονα Τη λειτουργικότητα ,
Την αποτελεσματικότητα, την εξυπηρέτηση τοι] πολίτη και Την εξωστρέφεια
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Σελ. 3
Ακυρώθηκε γάμος
λόγω διγαμίας από
το Εφετείο ΔωδΙσοιι
Σελ. 8
ΙΡιαοιιιις
ΙΥ00ΠΜΑ ΡΟΔΟΫ.πιηΙΔΗΗΚΤΜΟ ξ". .
Πρώτη
μοναδική
σε γεύση
τιμή
Ικάρων 22, Κρεμαστή . Ρέω;
τφ:224Ι09ις45 m- 2241095765
Στα 125 δισ € η συνεισφορά
ε χό ενου τομρισψρ0_
δεκαετία 2009-2018
Σελ. 28
ΒΑΠ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΕΒΕ
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ:
2241062100.2241062700

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο