Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΈΤΑΡΤΗ
11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ:490
ΑΡ. 13960
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΙ.ΙΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
T: 210 38 17 700 - 210 3817 716 - 210 3817 737 F: 210 38 17 331 - 210 3817 281 E; iho@otenet.gr W: wwwjhodimoprasion.gr
τασιάδης:
Κοινή απάντηση
στην ΙΙΚΙΜΙία αδιαλλαξία
της Τουρκίας
Την
ΟΗΕ μία ω ι ρ
της
ααμη " ημέρωη
"Απογειώθηκε» κιιι
τον Αύγουστο η επιβατική
κίνηση στο "Ελ. Βενιζέλος"
8 ηση ης
„ρώτη
ω _ ς Ι 2.12
Μαργαρίτης Σχοινάς
Την ι
της
Ραβασάκια
Της
Αέρος
Αυξήθηκαν δραματικά
οι οφειλέτες με ανοιχτούς
λογαριασμούς προς την Εφορία
4 ΑΦΜ,
τ ης 120
οΤοίες η
αλλά κοι ΟΙΙέ0Ι0 ς
Της
Της
3.730 tOV Ktll
ΟΙ
ΙΙή“Ι Τα
300
ΚΟΙ
YhbYPTElo
1.764551 Ι
Των
ΤΙ S 30
non τοι
ΣΤΟ ,
Τα 3,642
αυξήθηκαν 320
100
θξ0ΙΙ0 X 1044
παλαιές
911
ΟΠς
134%
8443
Ι ΟΤΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο