Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ψάχνεις εδώ!
οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Άρπαξε χρήματα
και χρυσαφικά
στην Ελαφόνησο 7
Πρόσκληση συμμετοχής
Ο Δ. Σπάρτης συντηρεί
στην Επιτροπή Διαβούλευσης
το a νεκροταφείο
Δ. Σπάρτης > σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2019 ΙΈτος Ι Αριθμός 5723 Ι Τιμή 0.50ξ
2731 u1253 2731081250
Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτικοί αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας
Πρεμιέρα για τη νέα
σχολική χρονιά
οι ώρες αγιασμού στα σχολεία της Σπάρτης
Το πρώτο κουδούνι. που θα
σηματοδοτήσει Την έναρξη
0Χ0λΙΚ0ύ 2019-2020,
χτυπήσει στο σχολείο όλης της
Χώρας σήμερα Τετάρτη 1 Σε-
ΟΙ
της κοι tCOV
περιοχών νου νομού θο υπο-
tOljS tlOV
ύστερο από την ανάπαυλα των
θερινών δι0κοη ών Μετό 10
καθιερωμένος αγιασμός. προ-
ιού οι μαθητές έχουν την πρώτη
συνάντηση μι τους Ικηοιδ€υΤΙ-
θα ολοκληριυ θεί με τη διανομή
βιβλίων , ΠΙΟ
η ημέρα ΥΙΟ το
-πρωτάκια , που θα έχουν την
επαφή με ΙΟ
περ-ΙΔάλλον. Τά10 to
ίδιο όσο και οι γονείς τους κα-
λούνΤσι να διαχειριστούν ης
λογάς κοι
την προσαρμογή στο νέα δεδο-
lltvo της ζωής τους
Από tnv πλευρά tou. το
ΥΙΟ
ομαλή
χρονιάς. με την υπουργό Παι-
Νίκη δηλώ-
VEl έχουν
οι διαδικασίες σχετικό με τη
διανομή βιβλίων
κοι Πλήρωση &
σεων των εκπαιδευτικών Πιο
συμεκριμένα, to υπουργείο
to βΙθλ,ία
παραδοθεί στο σχολεία της
Χώρας και καταβάλλονται προ-
σπάθειες την κάλυψη όλων
ροβάθμιο Εκπαίδευση. αλλά και
Ειδική ΌΙ
γηθούν βάσει των τελευταίων
to ΑΣΕΠ-
h tOl to_N ΠΙ-
*άκων διδακτικού έτους 2018 -
2019 . ανοφέρει χαρακτηριστικά
ιο Υπουργείο Παιδείας.
σμνέΧξΙα σελ. 9
FREOERlCK
UNICERT
lJntversal Certtticalton Soluttons
Παν. Κρομμύδας - Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότω ξ Χαμορέτου Ι 17.
2731089230 - 6981777900
Mh%v.euronet-sparti.gr
Διδακτορικά - Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζώσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MM) - Δημόσια Διοίκηση
Ειδική Εκπαίδευση (παροχή Διδακτικής Επάμειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
Διοίκηση Υπηρεσιών Και Μονάδων Υγείας
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
ΝΙΝΙιλιακή Διοίκηση
Φψμακευτική - Πολυτεχνικές Σχολές
Σύναξη
για τον Όσιο Νίκωνα
στην αρχαία Σπάρτη
Τελείται αδιαλείπτως
από το 1998
Το Ι 998 η Mo-
νεμΟοσίας κοι Σπάρτης Ιόρ.
to την
εκδημία του πολιούχου και
προστάτη της Σπάρτης. Οσίου
Νίκωνος του -Μετανοείτε..
Τότε. με επίκεντρο τον νοό του
ηόλης,
είχαν πραγματοποιηθεί αξιό-
λογες Τιμητικές Ι«δηλώ0ΙΙφ
ης πιο
στιγμές ήταν o
"Βασιλική τοι Οσίου
Νίκωνος στην αρχαία
TOV ηαρ ΟΚΟ-
Πλήθος
την ευρύτερη
ΈΚΤΟΤΕ. η Ιερά Μητρόπολή
Μονεμβασίας οδηγήθηκε
στην αηόφοοη να τελείται
αυτή σύναξη στην ακρόπολη
της αρχαίας Σπάρτης
Φέτος o αρχιερατικός εοπε-
ρινός μετ οριοκλοσίας θα
λεοθεί *οροστατοΟντος
οεθαομιωτάτου Μητροπολίτη
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.
Ευσταθίου. την Κυριακή 15
Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 to
στην
αρχαίας Σπάρτης
Με βαθιά
τοι - s να
σύναξη
Διαπίστωση
και αισιοδοξία
Παναγιώτη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο