Ρεθεμνιώτικα Νέα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρεθεμνιώτικα Νέα

Ρεθεμνιώτικα Νέα-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ NEA
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
Θετικές εξελίξεις για το αρδευτικό
έργο του κάμπου του Ρεθύμνου
ΕΝΤΆΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Απαραίτητες οι συνεργασίες για την ενίσχυση
του αγροτουρισμού στο νησί
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ
ΥΙΟ
ΣΤΑ
θΙΙΧΙΤ
καθαριόΙΙΙΙας
ΟΡΚΙ ΚΑΝ
ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΜΚΟ «ΚΛΙΠ1ΑΚΑ„
Κρήτη, Θεσσαλία, ΑΤΤΙΚή, οι περιφέρειες
με το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών
αν ΟΙ
ΙΙξΙΙΙξύ ιους
Η ΙΙλειοψηφίΙΙ ιων ΙΙΙ)ΙοχείΙΧ.η οιον οικονομικά ανενερν:3
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ0
ΠΟΛΥ.0ΔOΝΤΙΑΤΡΕΙ0
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΏΝ
ψ Βιταλάκη
όλα
Cambddge . Mlchlgan
TOElC . lElTS . TOEFl
Σας ο
26/8
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ!!
10 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΑ
50 ευρώ
NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΩ
Μέρες μνήμης
αλησμόνητων
πατρίδων στο Ρέθυμνο
το 1922
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜ2ΡΙΟΥ 2019
10-2 & 6-9
ΗΑξΝΑΤOΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο